Maria Glawe ställer ut bilder på vikingarnas stridskonst på Trelleborgen.

Maria Glawe ställer ut bilder på vikingarnas stridskonst på Trelleborgen.

Vikingarnas stridskonst som pedagogiskt vapen

LÄRORIKT. Mellan 19 januari och 24 mars är det pedagogisk fotokonst som gäller på Trelleborgen. Fotograf Maria Glawe ställer ut svartvita fotografier av vikingarnas stridskonst.
Utställningen, som har namnet Strid, har två syften: Dels ska en viktig del av kulturhistorien lyftas fram och dels ska bildernas roll i läs- och skrivundervisning belysas.
Idén fick Maria Glawe förra året när hon tittade på vikingaslaget. Det blev ett perfekt tillfälle att kombinera hennes två yrkesroller, lärare och fotograf.
– Jag tänkte att om man förevigar slaget så skulle bilderna sedan kunna användas i undervisningen. Efteråt kontaktade jag Trelleborgen och hörde om de var intresserade av att hålla i utställningen, berättar hon.
Att bilder kan användas som pedagogiskt verktyg är något som Maria Glawe har framhållit under lång tid.
– Jag jobbar mycket med bilder i min undervisning och försöker få in det på ett naturligt sätt. Jag upplever att just bilderna har hamnat lite i skymundan i pedagogiken, eller snarare att de används lite okritiskt. Jag tror att bilder kan vara ett bra verktyg för att sätta igång tankar, framförallt för elever som har läs- och skrivsvårigheter.
Inför utställningen har Maria Glawe själv författat en lärarhandledning. Tanken är att lärare tillsammans med elever kan gå på utställningen som en del av undervisningen.
– Den innehåller arbetsuppgifter före, under och efter man har varit på utställningen. Uppgifterna syftar till att få igång förståelsen om vikingar. Vilka var de? Hur såg deras stridskonst ut? Varför var det viktigt för dem? Samtidigt har lärarhandledningen ett avsnitt som handlar om bildkritik. Precis som man ska vara källkritisk till texter ska man vara det till bilder. Det handlar om att diskutera sammanhang, syfte och bildens avsändare, till exempel.
Maria Glawe hoppas nu att utställningen kan öppna för ett bredare samarbete mellan skolorna i kommunen.
– Jag tror det skulle vara bra om vi i större utsträckning kan träffas i den här typen av samarbeten. Konceptet funkar ju med olika teman. Just den här gången blev det vikingar man det skulle kunna fungera med i princip vad som helst. 
Hon poängterar samtidigt att utställningen är öppen för alla.
– Det går alltså hur bra som helst att gå till Trelleborgen enbart för fotokonstens skull.
 
Utställningen Strid pågår till 24 mars.
 
 
 
 

Publicerad 25 January 2013 10:16