Från Mikaeli Marknad till PalmFestivalen

Av
Peter Kronström

KRÖNIKA. 1976 startade PalmFestivalen i Trelleborg som Mikaeli Marknad på initiativ av Jarl Svensson och Alf Näslund för att skapa en årlig folkfest för trelleborgare och hemvändare. I år är man inne på sin 38:e upplaga och med både knallar och tivoli kvar sen starten har man under de senaste åren försökt att mixa den traditionella marknaden med ett nyskapande festivaltänk där musik och show blivit mer tongivande.
En mångfald av artister i form av Lill-Babs, Wilmer X, Slade, Nazareth och BWO har under åren passerat revy på festivalen och i år är Alcazar det stora dragplåstret! Till dem sållar sig även Perikles, Benny Hult, Anna Herzman och Nilla Nielsen, där den sistnämnda för övrigt är gästartist på den snart niofaldiga musikfrågetävlingen It takes 2. Det blir för övrigt även nionde året för just namnet Palmfestivalen som togs 2005. Men vem kommer egentligen ihåg att man 1995 bytte namn från Mikaeli Marknad till Mikaeli Festen?
Under de 37 gångna åren finns många härliga minnen och anekdoter, men det som kanske fått störst utrymme i media var när man 1977 gav ut den första upplagan av de legendariska lokalmynten. Riksbanken försökte stoppa utgivningen men lyckades inte och mynten släpptes under ytterligare 30 år, man hade då präglat över 200 000 mynt i olika valörer!
Om utgivningen av lokalmynten satte Sveriges sydligaste stad på kartan så befäste man positionen ytterligare när man 1985 köpte in och planterade de numera riksbekanta palmerna längs stadens infart. Palmerna har sen dess förgyllt Trelleborgs under sommarmånaderna och ordet palm har även kommit att figurera i flertalet sammanhang såsom Palmstaden och just PalmFestivalen.
 Gustav Skog blev den första marknadsgeneralen 1980, en befattning han hade under tio år. Lasse Svensson blev general 2001 och delar sen förra året sysslan med sin kvinnliga teaterkollega Mia Melander. När Lasse öppnar festivalen för 13:e året i rad nästa torsdag gör han antagligen det med orden: Det är på Palmfestivalen du träffar folk du trodde hade emigrerat eller var döda! Kanske är det just den funktionen som PalmFestivalen numera fyller för trelleborgarna!

Publicerad 02 September 2013 11:41