Nej till moské i Trelleborg

Av
Lokaltidningen.se/trelleborg

TRELLEBORG. I mars i år beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun att ge tillfälligt bygglov för att en lokal på Böckaregatan skulle kunna omvandlas till en moské för Islamiska föreningens verksamhet.
Många personer har överklagat ärendet till Länsstyrelsen Skåne. Myndigheten noterar att många av de som har överklagat inte har klagorätt, bland annat eftersom de inte bor i fastigheter som gränsar till lokalen.
Länsstyrelsen väljer ändå att avslå ansökan om ett tillfälligt bygglov eftersom man anser att behovet av en moské inte är tillfälligt. ”Av utredning i ärendet framgår att föreningen har för avsikt att använda lokalen under en begränsad tid tills en mer lämplig permanent placering har hittats. Föreningens behov av lokal är således inte tillfällig i sig”, skriver länsstyrelsen i beslutet. Utredningen ger heller inte stöd för att det finns en konkret framtida lösning för placering av föreningens lokal, enligt myndigheten.

Publicerad 01 June 2017 12:53

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag