Bärnstensmuséet vill att kommunen ska anlägga ny parkering

KÄMPINGE. Bärnstensmuseet har blivit tvungna att  hägna in sin parkering eftersom de hävdar att den nyttjas som allmän parkering till stranden nära badbryggan och strandängarna i östra delen av Kämpingebukten.
I ett pressmeddelande från muséet står det att ”Detta har varit ett allt större problem sedan markägare och vägföreningar begränsat möjligheterna för bilburna besökare. Badgäster från Trelleborg och Vellinge som inte bor på gång- eller cykelavstånd har idag inte möjlighet att komma till stranden. Vi anser att vår parkering ska användas för våra besökare och att kommunen borde anordna en p-plats för allmänheten.”
Kommunen inte har dock inte några planer att underlätta tillgängligheten till stranden nedanför bärnstensmuseet, enligt samma pressmeddelande.

Publicerad 15 June 2017 10:24

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag