Ringvägens dragning snart avgjord

Allmänheten bjuds in till Parken för diskussion – politikerna tar beslut i september

TRELLEBORG. Det finns en mängd alternativ för hur den nya Ringvägen ska dras. I september fattar kommunfullmäktige beslutet som kommer att påverka många trelleborgare.

Tre konsultfirmor har jobbat fram flera olika förslag till dragning för sträckan norr och söder om rättspsyk, utformning av incheckning, truckcenter samt koppling till de olika vägalternativen. Den norra delens sträckning har alternativ som både går innanför och utanför järnvägen. Gemensamt för alla alternativen är att det finns en eller två trafikleder, som leder trafiken från staden in och ut till ringvägen.

Den ena leden kopplas på ringvägen precis vid Kyrkoköpinge och den andra i förlängningen av Östervångsgatan.
– Men det kommer inte att gå en massa extra trafik genom Kyrkoköpinge, utan där förlängs Malörtsvägen som det också var tänkt en gång i tiden, säger Torbjörn Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Det finns alternativ för hur ringvägen kan dras både väster och öster om rättspsyk.
Om den dras väster måste vägen gå genom koloniområdet eller så måste företaget Prestando flyttas. Om den dras väster om rättspsyk påverkas en del bostäder.
När det gäller slutsträckan för ringleden, det vill säga infarten till hamnen, ska den kopplas ihop med området för incheckning och truckcenter. Centret anläggs söder om Engelbrektsgatan och Östra infarten.
Sedan kan den följa järnvägen på den södra sidan, eller följa väg 9 och dras ner söder om rondellen mot Östra stranden. Andra alternativ är att den kopplas på befintlig väg 9 efter rondellen och sedan ner till hamnen vid Slakterigatan.
Alla alternativ utom det som går ner vid Slakterigatan kommer att direkt ha påverkan på tre till fem fastigheter.

Alternativet vid Slakterigatan påverkar inga fastigheter direkt, men kostar 500 miljoner liksom alternativet som går söder om rondellen, istället för 100 miljoner som de andra två alternativen.
– Sedan är det ju klart att allt måste ju ha någon slags rimlighet. Man vill ju kanske inte ha en väg som går fyra meter framför sin dörr, säger Torbjörn Karlsson.
En del av fastighetsägarna som hade kunnat bli berörda har kallats till ett möte, vilket väckte frågan varför inte fler blev kallade.
– Vi ville inte prata med fler förrän vi vet vilket alternativ som blir gällande, säger Torbjörn Karlsson.

Den 19 juni mellan klockan 17 och 20 kan dock vem som helst komma till Parken för att ställa frågor till politiker och personer som arbetar med projektet samt ta del av illustrationer och kartor.
I sommar ska sedan ledamöterna i kommunfullmäktige ta ställning till vilket alternativ som är att föredra.
Tre av politikerna i styrgruppen, Torbjörn Karlsson (S), Mikael Rubin (M) och Bertil Larsson (SÖS) säger att de i nuläget inte har något alternativ som de förespråkar.
Att få länsstyrelsen med på att bygga ringväg har tidigare visat sig inte vara självklart, men nu tror politikerna på en öppning.
– Jag tycker att man ska tänka på att ringvägen är något som görs för att Kuststad 2025 ska bli möjligt. Det är en enorm bostadsbrist i Skåne och 3500 bostäder på redan hårdgjord yta är något alla är intresserade av, säger Mikael Rubin.

Publicerad 15 June 2017 07:00

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag