Brottslighet skapar problem för företagare

Av
John Nordh

John Nordh

TRELLEBORG. Sexton procent av företagarna i Trelleborgs kommun upplever brottsligheten som ett problem i hög utsträckning. Det visar siffror från Svenskt Näringsliv.

Enligt en enkätundersökning som Svenskt Näringsliv har gjort med 3 486 företagare i Skåne, har mer än sex av tio i landskapet problem med brottslighet. Resultatet på det generella planet visar att bedrägerier är den vanligaste brottstypen följt av inbrott och rån.
I Trelleborgs kommun svarar 16 procent av de tillfrågade företagarna att brottsligheten är ett problem i hög utsträckning för deras verksamhet. 56 procent anser att det är ett problem i viss utsträckning medan 27 procent inte alls tycker det är ett problem.
Näringslivschef Ulf Bingsgård tror att siffrorna har att göra med de trygghetsundersökningar som görs varje år.
– I de ser vi att känslan av otrygghet är större än den faktiska otryggheten och det tror jag gäller för denna undersökningen också. Många som är företagare i Trelleborg är också medborgar här, säger Ulf Bingsgård och fortsätter:
– Vi ska titta på det här och se vad vi kan göra ytterligare för att skapa en ännu mer trygg kommun, det är jätteviktigt.
Flera åtgärder har redan gjorts, betonar han. Bland annat har pollare satts upp vid gågatan för att göra det svårare för bilar att köra in där.
– Vi vet att det har varit inbrott i butiker längs med gågatan, säger Ulf Bingsgård och berättar att frågan om hur centrum kan bli mer säkert har diskuterats i Trelleborg Citysamverkan.
– Kommunen, fastighetsägare och handlare har bland annat diskuterat bättre fasadbelysning och att butikerna ska vara upplysta under kvällstid.

Publicerad 16 June 2017 11:33

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag