Klartecken för nya Nygatan - gatstenen ska bort

TRELLEBORG. Bland annat två höga hus ska till vid skolgården till den gamla Centralskolan på Nygatan i Trelleborg. Skolan har som bekant redan byggts om för att ge plats åt lägenheter. Nu har kommunfullmäktige godkänt åtgärder för Nygatan till en kostnad av cirka tio miljoner kronor.
Enligt detaljplanen för kvarteret måste bullerreducerande åtgärder göras. Trafikmängden ska minskas och exempel på åtgärder är att cykel- och gångvägar ska byggas respektive breddas och dagens smågatsten ska ersättas med asfalt.
I samband med ombyggnationen passar kommunen på att byta ut uttjänta VA-ledningar.

Publicerad 02 July 2017 06:00

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag