Kollektivtrafiken oroar kommunen

TRELLEBORG. För lite pengar till kollektivtrafiken framöver har gjort att Skånetrafiken diskuterar besparingar 2018-2020. Detta oroar Mats Åstrand, ansvarig för kollektivtrafik i Trelleborgs kommun, med tanke på att man satsat stora resurser på att förbättra för kollektivtrafiken.
”Den ryckighet som återkommande besparingar och nedskärningar innebär får negativa följder för arbetet med att öka andelen resor med kollektivtrafik och för kommunens långsiktiga planering” skriver kommunen i en skrivelse till Skånetrafiken. Trelleborgs kommun vill att berörda kommuner ska få delta i diskussionerna om neddragningar i kollektivtrafiken innan beslut fattas.

Publicerad 03 July 2017 06:00

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag