Debatt:

”Sverige behöver en ny postlag”

DEBATT. Ingen har kunnat missa den mediala uppmärksamheten kring Postnord och Bring Citymail det senaste året. Den har i huvudsak handlat om kvalitetsbrister och stora problem i den danska delen av Postnord. Vi kräver att det både ska finnas en god postservice och bra arbetsförhållanden för svenska postanställda. För oss är det oacceptabelt om Postnords problem i Danmark tillåts påverka svensk postservice och postanställda i Sverige.
Den pågående digitaliseringen har snabbt förändrat förutsättningarna att bedriva postverksamhet, men det finns fortfarande ett behov av att samhället tar ett ansvar för att privatpersoner och företag ska kunna förmedla försändelser på ett bra sätt. Oavsett var i landet man befinner sig, ska man kunna utnyttja de möjligheter som en växande e-handel ger.
Det är inte längre möjligt att möta vikande intäkter enbart genom att minska antalet anställda. Sverige är ett geografiskt stort land men samtidigt glesbefolkat. Det innebär att det kommer bli svårt att hantera fortsatt vikande brevvolymer med nuvarande lagstiftning, utan att det får negativa konsekvenser för servicen.
För att säkerställa en fungerande postservice och samtidigt ge rimliga förutsättningar för anställda inom postsektorn, ser Seko ett antal åtgärder i en ny postlagstiftning som helt nödvändiga:

  • Öka kvalitetskravet men gå från övernattbefordran till tvådagarsbefodran. Det innebär att Postnord skulle få två dagar på sig att leverera brev istället för att som idag ha endast en dag på sig att leverera. Kravet ska fortsatt vara att dela ut brev 5 dagar i veckan till alla hushåll. 
  • Behåll samhällsuppdraget för paket upp till 20 kg med samma krav som för brevbefordran. 
  • Inför krav på fastighetsboxar i alla flerfamiljshus vilket skapar bättre förutsättningar för god service i glesbygd. När små brevinkast ersätts med fastighetsboxar kan många boende få fler försändelser levererade direkt i hemmet. För äldre och handikappade ska det finnas undantag. 
  • Förändra prissättningen för brev. Varje brevbärare har tvingats kompensera intäktsfallen genom att täcka in större områden och fler postlådor, vilket i längden är ohållbart. Seko anser att priset på brev i stället bör anpassas efter kostnaden för att skicka olika försändelser. 
Det är nu dags att politiker i riksdag och regering inte bara pratar om kravställande och kritiserar problem med postservicen. Nu är det hög tid att ta ansvar för att skapa förutsättningar för att möta framtidens behov av en fungerande postservice för hela landet. Därför är ny en modern postlag nödvändig.
 
 

Publicerad 08 July 2017 06:00

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Hanna Varmaz:

Höj rösten!

TRELLEBORG. Hanna Varmaz blev utsatt för mobbing i skolan under flera år. Ett sätt att bearbeta det som hände var att skriva om det på sin blogg. Nyligen blev hon utvald att medverka som rådgivare för appen ”Speak Up”.

Appen ska göra det möjligt för elever att rapportera in händelser om mobbing och kränkande behandling anonymt.

Hanna Varmaz hoppas att den kan vara till hjälp för utsatta elever.

– Det är väldigt många som utsätts för mobbing och som inte får hjälp. Problemet är att skammen och skulden ofta läggs på offren och inte på förövarna. ”Han har också det jobbigt”, ”Du vet hur killar är”. Det är fel. Våld och mobbing kan aldrig ursäktas, säger Hanna Varmaz som dagligen får frågor och kommentarer om mobbing – och även en massa kärlek från barn och ungdomar på sin blogg.

Enligt Hanna Varmaz ska man inte heller behöva känna att man måste skaka hand med den som har mobbat.

– Det leder inte alltid till något bra. Det som däremot är viktigt är att våga höja rösten – speak up! Det hjälper inte att hålla tyst och försöka göra sig osynlig. Backa inte.

Bloggen var ett sätt för Hanna att få ur sig alla jobbiga händelser.

– Många utsatta blir deprimerade för att man stänger in allt. 47 barn om året tar livet av sig på grund av mobbing. Problemet måste tas på allvar, säger Hanna Varmaz som mår bra i dag tack vare sin familj och sina läsare på bloggen.

åsa meierkord

Hanna Varmaz:

Höj rösten!

TRELLEBORG. Hanna Varmaz blev utsatt för mobbing i skolan under flera år. Ett sätt att bearbeta det som hände var att skriva om det på sin blogg. Nyligen blev hon utvald att medverka som rådgivare för appen ”Speak Up”.

Appen ska göra det möjligt för elever att rapportera in händelser om mobbing och kränkande behandling anonymt.

Hanna Varmaz hoppas att  den kan vara till hjälp för utsatta elever.

–  Det är väldigt många som utsätts för mobbing och som inte får hjälp. Problemet är att skammen och skulden ofta läggs på offren och inte på förövarna. ”Han har också det jobbigt”, ”Du vet hur killar är”. Det är fel. Våld och mobbing kan aldrig ursäktas, säger Hanna Varmaz som dagligen får frågor och kommentarer om mobbing –  och även en massa kärlek från barn och ungdomar på sin blogg.

Enligt Hanna Varmaz? ska man inte heller behöva känna att man måste skaka hand  med den som har mobbat.

– Det leder inte alltid till något bra. Det som däremot är viktigt är att våga höja rösten – speak up! Det hjälper inte att hålla tyst och försöka göra sig osynlig. Backa inte.

Bloggen var ?ett sätt för Hanna att få ur sig alla jobbiga händelser.

– Många utsatta blir deprimerade för att man stänger in allt. 47 barn om året tar livet av sig på grund av mobbing. Problemet måste tas på allvar, säger Hanna Varmaz som mår bra i dag tack vare sin familj och sina läsare på bloggen.

åsa meierkord

Hanna Varmaz:

Höj rösten!

TRELLEBORG. Hanna Varmaz blev utsatt för mobbing i skolan under flera år. Ett sätt att bearbeta det som hände var att skriva om det på sin blogg. Nyligen blev hon utvald att medverka som rådgivare för appen ”Speak Up”.

Appen ska göra det möjligt för elever att rapportera in händelser om mobbing och kränkande behandling anonymt.

Hanna Varmaz hoppas att  den kan vara till hjälp för utsatta elever.

–  Det är väldigt många som utsätts för mobbing och som inte får hjälp. Problemet är att skammen och skulden ofta läggs på offren och inte på förövarna. ”Han har också det jobbigt”, ”Du vet hur killar är”. Det är fel. Våld och mobbing kan aldrig ursäktas, säger Hanna Varmaz som dagligen får frågor och kommentarer om mobbing –  och även en massa kärlek från barn och ungdomar på sin blogg.

Enligt Hanna Varmaz? ska man inte heller behöva känna att man måste skaka hand  med den som har mobbat.

– Det leder inte alltid till något bra. Det som däremot är viktigt är att våga höja rösten – speak up! Det hjälper inte att hålla tyst och försöka göra sig osynlig. Backa inte.

Bloggen var ?ett sätt för Hanna att få ur sig alla jobbiga händelser.

– Många utsatta blir deprimerade för att man stänger in allt. 47 barn om året tar livet av sig på grund av mobbing. Problemet måste tas på allvar, säger Hanna Varmaz som mår bra i dag tack vare sin familj och sina läsare på bloggen.

åsa meierkord