”Fullständigt unik situation om kommunen går vidare”

TRELLEBORG. Förslagen till dragning av ringvägen och utformning av truckcenter ligger klara för beslut. Men Trafikverket säger nej till samtliga. Frågan är vad som händer om kommunen ändå väljer att gå vidare.

– Det är en unik situation. Det har nog aldrig tidigare hänt, säger Jack Bårström, samhällsplanerare på Trafikverket region syd.

Under sommaren har svaret på förslaget på dragning av ringvägen kommit in från Trafikverket och kritiken är hård.

Bland annat står det att möjligheterna att påbörja en omvandling av Sjöstadsområdet utan att bygga en ringväg inte har utretts. I sammanfattningen står det:

”Före beslut om en större statlig infrastruktursatsning ska en förberedande studie göras. (...) Det ska även göras en samlad effektbedömning där effekter kontra samhällskostnader vägs. Statliga medel ska satsas där de ger störst nytta och kan effekter nås med billigare medel ska dessa åtgärder i princip alltid väljas. På ingen punkt har Trelleborgs kommun följt denna planeringsprocess och därför kan Trafikverket inte ställa sig bakom en ny ringväg.”

– Trelleborgs hamn är av riksintresse. Vägarna till hamnen är av riksintresse. De har inte lyssnat alls på våra synpunkter och det har fortfarande inte gjorts någon ordentlig utredning om västlig infart, säger Jack Bårström.

Kan kommunen gå vidare och bygga vägen ändå?

– Det skulle ju bli en kommunal gata då, men ärligt talat förstår jag inte hur det skulle gå till när staten som ska bevaka riksintressen är negativ.

Publicerad 26 August 2017 09:00

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag