Historiskt beslut nära

SÖS uppmanar politikerna att tänka själva i avgörandet om ringvägen

TRELLEBORG. Den 25 september ska kommunfullmäktige besluta hur ringvägen ska byggas. Mycket står på spel i ett projekt som inte får något som helst stöd från varken Trafikverket eller länsstyrelsen. Söderslättspartiet är enda parti som motsatt sig vägen hela vägen.

– Ingen av alla de utredningar som har gjorts har på ett objektivt sätt utrett alternativa infartsförslag till hamnen från väst. Därför har vi inte godkänt dem, säger Christian Ottergren, Söderslättspartiet.

Att inte en infart från väst har utretts ordentligt påpekade också Trafikverket och länsstyrelsen redan efter analys- och teknikkonsultföretaget WSP:s utredning våren 2016.

Men efter att Miljöpartiet lade ned sina röster blev beslutet att gå vidare med förslaget med ringväg och infart från öster.

– Vi har inte kunnat annat än konstatera faktum att kommunens högsta beslutande instans tog beslutet hamninfart från öster. Vi har hållit låg profil under de senaste utredningarna om hur ringvägen ska anläggas men efter att sett omfattningen, verklig kostnadsbild och ha tagit del av svaret från Trafikverket (se artikel nedan, reds anm.) finns det nu anledning att överväga en plan B och att lösa problemet i samråd med Trafikverket och länsstyrelsen i en hamninfart från väster, säger Christian Ottergren.

Argumentet att det inte går att bygga Sjöstaden om inte ringvägen byggs, tror inte SÖS på.

Partiet har utarbetat ett eget förslag för en västlig infart till hamnen med truckcenter och incheckingsområde strax väster om Sjöviks industriområde.

– Hamntrafiken ska sedan gå genom området till västra korset och därifrån leds trafiken delvis via tunnel in till färjorna i hamnen. På så vis kan Sjöstaden byggas utan att man drar en ringväg runt hela staden. Hamnen öppnas upp eftersom hamntrafiken går i tunnel. Man frigör också kuststräckan förbi golfbanan och Albäcksskogen från lastbilstrafik, säger Christian Ottergren.

Att bygga om den västliga infarten skulle även innebära att den tunga trafiken inte riskerar att öka på väg 108, enligt SÖS förslag.

– I ringvägslösningen ser vi att man skapar ett stort problem genom att de lastbilar som ska norrut mot till exempel Kalmar och Kristianstad kommer att ta 108:an när de passerar rondellen som ger dem ett vägval. Vägen över Svedala och Staffanstorp är inte lämpad för tunga lastbilar och risken för otäcka omkörningsolyckor är uppenbar.

Att bygga om den västliga hamninfarten skulle, enligt förslaget, även innebära bättre finansieringsmöjligheter och kunna påbörjas tidigare genom en etappvis utbyggnad.

– Tunneln frigör tomtmark för bostadsbyggen på till exempel Ica maxis parkering, hamntrafiken skulle kunna beläggas med en tunnelavgift och viktigast av allt, det skulle kunna finnas en chans till samfinansiering med Trafikverket.

Vad hoppas du ska hända i kommunfullmäktige den 25 september?

– Att alla ledamöter tänker själva och inte styrs av partipiskan.

@Brod Ingång:NÄSTAVECKA: Övriga partiers inställning i frågan om ringvägen.

Christian Ottergren (SÖS), vill att alternativet incheckningscenter väster om hamnen och med västlig infart till hamnen ska utredas igen. “Sjöstaden kan ändå byggas”. Trafikverket är av samma åsikt. Foto: åsa meierkord

Christian Ottergren (SÖS), vill att alternativet incheckningscenter väster om hamnen och med västlig infart till hamnen ska utredas igen. “Sjöstaden kan ändå byggas”. Trafikverket är av samma åsikt. Foto: åsa meierkord

I tunneln mellan incheckningsområdet på Sjövik och hamnen skulle det bara gå hamntrafik.

I tunneln mellan incheckningsområdet på Sjövik och hamnen skulle det bara gå hamntrafik.

Publicerad 26 August 2017 09:00

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag