Efter klagomål – cykelstråk breddas på Östra Förstadsgatan

TRELLEBORG. Som ett led i att förbättra för cyklister kommer ett stråk, 2,5 meter brett, att asfalteras i mitten av Östra Förstadsgatan mellan Glasbruksvägen och Möllaregatan.

Trelleborgs kommun har mottagit många klagomål om att cykling förekommer på gångbanorna. Eftersom gatan är belagd med smågatsten, som inte är optimalt att cykla på, görs åtgärden för att förbättra på gatan.

Arbetet påbörjades förra veckan och beräknas vara klart i månadsskiftet oktober/november. Under byggtiden blir det förbjudet att stanna eller parkera fordon på sträckan.

Publicerad 12 October 2017 07:00

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag