Facket larmar om våld på arbetsplats

Anser att företaget är i förnekelse över arbetsmiljöproblemet

TRELLEBORG. IF Metall begär Arbetsmiljöverkets hjälp efter uppgifter om att en arbetsledare på ett industriföretag i Trelleborg ska ha utsatt en kollega för våld på arbetsplatsen. Facket bedömer att företagets åtgärdsförslag är otillräckliga, och skriver att "våra möjligheter att påverka/hjälpa är slut här", rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Enligt anmälan ska arbetsledaren ha brukat våld, tacklat eller puttat en operatör, tillika medlem i IF Metall. I sin anmälan till Arbetsmiljöverket skriver huvudskyddsombudet om sin oro där "vi har medlemmar som är rädda för denna arbetsledare samt känner sig kränkta av dennes agerande."

Företaget har utrett händelsen internt. Där framkom att arbetsledare hamnat i ordväxling med operatören och då ska operatören sparkat eller trampat på arbetsledarens sko. Arbetsledare gick därifrån men återkom vid ett annat tillfälle. 

"Vid detta tillfälle kolliderar/tacklar de berörda parterna varandra. Uppgifterna går här isär och vittnesuppgifter ger inte underlag för att bedöma om den fysiska kontakten varit avsiktlig. Däremot kan vi konstatera att arbetsledaren uppträtt obalanserat och högljutt.", skriver företaget.

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Om skyddsombudet inte är nöjd med beskedet kan han eller hon lämna frågan vidare till Arbetsmiljöverket. Det kan också hända att ett skyddsombud skickar en kopia på begäran till Arbetsmiljöverket för kännedom redan när begäran skickas till arbetsgivaren.

Arbetsledaren på trelleborgsföretaget har nu fått en skriftlig varning och erbjuds även att delta i en kurs i mindfulness för att, som företaget uttrycker det "komma tillrätta med sitt temperament".

Det räcker inte menar IF Metall som berättar att arbetsledaren redan varit på "charmkurs" utan förbättring och kritiserar företagets agerande med att man inte tar tag i situationer som uppstår och att företaget ändå är "i ett förnekelse stadium som inte gangnar något eller någon".

Fackklubben avslutar också med att till Arbetsmiljöverket skriva "våra möjligheter att påverka/hjälpa är slut här".

Publicerad 09 November 2017 08:30

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag