Så vill Trafikverket lösa kaoset på E6:an

Sänkt hastighet föreslås bland annat

SKÅNE.

Efter att ha gjort en studie kring situationen på E6:an har Trafikverket nu kommit fram till förslag på åtgärder på kort och lång sikt.

Av
Martin Wingren

Bland annat föreslås en hastighetssänkning till 100 kilometer i timmen på hela eller delar av sträckan mellan Vellinge och Helsingborg och ett extra körfält i båda riktningarna mellan Alnarp och trafikplats Lomma.

Trafikverket menar i studien att trafiksäkerheten på E6 är ”god med statistiskt färre antal döda och svårt skadade än man kan förvänta sig utifrån vägtyp, trafikmängd och hastighet.” Men myndigheten menar att motorvägen, som är en av landets mest trafikerade och viktig för pendlarna och näringslivet med tung trafik från Öresundsbron och godstrafik från Trelleborgs hamn, närmar sig ”kritiska kapacitetsgränser” under vissa timmar på vissa punkter och delsträckor, särskilt sträckan Vellinge-Helsingborg lyfts fram i studien.

– Med den här studien har vi verkligen tagit ett helhetsgrepp om problematiken kring E6 genom Skåne som ingen annan tidigare har gjort. Nu har vi den kunskap vi behöver för att planera och genomföra rätt åtgärder, säger Jack Bårström, samhällsplanerare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Trafikverkets förslag

- Gör E6:an till en mer intelligent väg som kan kommunicera med trafikanterna via variabla meddelandeskyltar.

- Öka polisnärvaron och utred införande av tekniska system för övervakning.

- Överväg variabla hastigheter eller en generell hastighetssänkning till 100km/tim på hela eller delar av sträckan mellan Vellinge–Helsingborg.

- Omdisponera vägytan för ett extra körfält i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Lomma.

- Kommunernas arbete med hållbart resande och transportsnål planering är viktigt för att avlasta E6, denna verksamhet bör stödjas exempelvis genom stadsmiljöavtal.

Publicerad 07 February 2018 12:05