Skånska katter smittade av ovanlig parasit

Expert: "Parasitens utbredning i Sverige är okänd"

SKÅNE.

I Klippan har en grupp förvildade katter blivit svårt sjuka. Av 33 smittade katter har 24 dött av lungmask. Nu vill Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) följa upp sjukdomens utbredning.

– Parasitens utbredning i Sverige är okänd, men tidigare har enstaka fall av lungmask konstaterats i Skåne, säger Eva Osterman Lind, parasitolog och veterinär på SVA, i ett pressmeddelande.

De drabbade vildkatterna omhändertogs av kattföreningen Hemlösa katter i Helsingborg. De visade inga tecken på att vara sjuka, men på bara några timmar försämrades katterna. Många fick sedan avlivas på grund av lungmask.

Enligt SVA kan katter smittas när de äter bytesdjur som möss, fåglar och reptiler. Statens veterinärmedicinska anstalt vill nu stärka kunskapen om sjukdomen och genomför just nu en studie om lungmask. SVA behöver få in avföringsprover från friska katter med tillgång till utevistelse i Skåne, Blekinge och Halland.

– I Danmark är kattens lungmask påvisad hos åtta procent av friska utekatter. Människor infekteras inte av denna lungmask, säger Eva Osterman Lind, parasitolog och veterinär vid SVA.

Kattägaren som vill bidra med prover kan läsa mer om det här.

FAKTA

Katter kan smittas med lungmask när de äter bytesdjur

Vid kraftiga infektioner kan katterna få hosta, andningssvårigheter, rinnande ögon och bli hängiga.

Hemlösa katter har ofta flera infektioner samtidigt vilket sannolikt gör dem mer känsliga för påfrestningar och stress. Detta kan ha bidragit till att dödsfallen blev så många i detta fall. Det är känt att kliniskt friska katter med lungmask kan dö i samband med sövning.

SVA genomför just nu en studie av kattens lungmask där myndigheten behöver få in avföringsprover från friska katter med tillgång till utevistelse i Skåne, Blekinge och Halland. Syftet är att få mer kunskap om förekomst och symtom av lungmask hos katt i Sverige.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning

Publicerad 21 March 2018 00:00