Utländska jätteväxter hotar Skånes växtliv

"Tränger undan allt annat där de breder ut sig"

SKÅNE. På flera håll i Skåne breder de jättelika växterna ut sig och tränger genom sin framfart undan all annan växtlighet i området. Nu skickar Länsstyrelsen ut bekämpningsteam för att få bukt med det snabbt "växande" problemet.

Under onsdagen var flera arbetsteam på plats i bland annat Höör för att bekämpa den vackra men aggressiva "Skunkkallan" som på senare år brett ut sig i området. Skunkkallan är en av de 49 invasiva arter som enligt ny lag måste bekämpas inom EU.

– Det handlar inte om att det är något fel på växterna i sig. De är bara på fel ställe, säger Nils Carlsson på Länsstyrelsen, som leder arbetet kring de naturnära jobben, vars uppgift just nu är att bekämpa några av de mest utbredda invasiva arterna.

Det blir biologisk enfald istället för biologisk mångfald

Skunkkallan som fått fäste vid bland annat Dagstorpssjön i Höör har funnits i området under många år. Enligt ”Floran i Skåne” som getts ut av Lunds botaniska förening är första noteringen i Höör från 1995. Då betraktades den inte som invasiv utan mer som ett exotiskt inslag.

För Länsstyrelsens räkning var Nils Carlsson ute och kollade på "Skunkkallan" i fjol. Trots det blev han förvånad när han i dag anlände till platsen.

– Jag blev fullständigt chockad när vi kom dit. Jag hade inget minne av att de var så stora och så många i fjol, säger han.

Och det är just det som är problemet. Flera av de utländska arter som på senare år fått fäste i Sverige är väldigt motståndskraftiga och har en förmåga att sprida sig snabbt.

– Deras bestånd är heltäckande och de tränger bort allt annat levande där de breder ut sig. Det blir biologisk enfald istället för biologisk mångfald, säger Nils Carlsson.

Foto. Åsa Abrahamsson

Att de invasiva arterna fått allt större utbredning de senaste åren beror dels på resor och ökad handel med andra länder, men även på små förändringar i klimatet. Förändringarna är knappt märkbara för oss människor, men har stor påverkan på växtligheten.

– Skåne är särskilt utsatt. Skåne är det mest artrika landskapet men många arter lever här på gränsen av sitt utbredningsområde. Det gör att de är känsliga och förändringar i biologin kan få förödande konsekvenser, säger Åsa Abrahamsson, miljöstrateg och ekolog på Höörs kommun.

Hon är tacksam över att det nu finns en plan för att få bort några av de mest aggresiva av de invasiva arterna.

– Flera av dessa växter kan sprida sig genom sina rotdelar, vilket ställer stora krav på hanteringen av dem. Det är ett stort men nödvändigt jobb att ge sig på detta, säger hon.

Bekämpningen i de drabbade områdena har nu påbörjats, men är långt i från färdigt.

– Vi kommer att fortsätta med arbetet nästa vecka. Om man tar växterna i ett tidigt skede är det ganska lätt. Tyvärr har problemet inte tagits riktigt på allvar i Sverige, vilket gjort att det varit svårt att få pengar till arbetet. Eftersom vi inte tagit dem i tid är det nu ett mycket större problem, säger Nils Carlsson.

Som privatperson är det bra att känna till vilka arter som finns med bland de 49 på EUs lista. Från och med 1 augusti i år är det nämligen lag på att bekämpa dessa om de växer på ens mark.

Naturvårdsverkets information om främmande invasiva arter hittar du här.

Foto. Åsa Abrahamsson

Publicerad 09 May 2018 00:00