Regeringen vill införa totalförbud mot barnäktenskap

"I Sverige ska barn få vara barn"

SVERIGE.

Barnäktenskap ska inte kunna förekomma i Sverige. Därför har regeringen för avsikt att besluta om en lagrådsremiss med förslag om ett generellt förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap.

– Regeringens budskap är tydligt, i Sverige ska barn få vara barn. Regeringens lagförslag innebär att ett barns äktenskap aldrig ska kunna erkännas i Sverige, säger migrationsministern och biträdande justitieministern Heléne Fritzon (S) i ett pressmeddelande.

Redan i dag får barn inte gifta sig men i flera andra länder kan det se annorlunda ut. I Sverige hanteras detta genom regler om erkännande av utländska äktenskap. Om ett äktenskap inte erkänns av svenska myndigheter saknar det giltighet i Sverige.

2004 och 2014 genomfördes lagändringar för att stärka skyddet mot barnäktenskap. Men trots det tros förekomsten av barnäktenskap ha ökat i Sverige.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det införs en ny huvudregel om att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett om parterna hade anknytning till Sverige eller inte när de gifte sig och oavsett hur gamla parterna är när frågan om erkännande prövas. Undantag från förbudet ska aldrig kunna göras om någon av parterna fortfarande är ett barn.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Barnäktenskap

Ett utländskt barnäktenskap är ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag när någon av parterna var under 18 år. Äktenskapet upphör inte att vara ett barnäktenskap när båda parter blir vuxna.

Publicerad 30 May 2018 09:27

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag