Jens Møller Jensen, Torben Vang och dykexperten Lars Møller Pedersen prisades tillsammans med en kollega som vill vara anonym för sitt arbete i eftersökningarna av Kim Wall.

Jens Møller Jensen, Torben Vang och dykexperten Lars Møller Pedersen prisades tillsammans med en kollega som vill vara anonym för sitt arbete i eftersökningarna av Kim Wall. Foto. Thomas H Reimann/Anders Lassen Fonden

Oceanograf visade var man skulle söka efter Kim Wall – prisas av kronpris Fredrik

"Hade avgörande betydelse"

KÖPENHAMN. Oceanografen Torben Vangs och spaningsledare Jens Møller Jensen prisades i förra veckan tillsammans med två militära kollegor för sitt arbete i samband med eftersökningarna av Kim Wall.

Priset från Anders Lassen Fonden, delades ut av fondens beskyddare hans kungliga höghet kronprins Fredrik förra onsdagen inför Kim Walls föräldrar Ingrid och Joachim.

”Förmågan till nytänkande och samordning med experter från andra fackområden hade avgörande betydelse för att sökandet skulle lyckas och för att Kim Walls mördare därefter skulle kunna fällas”, lyder motiveringen.

Oceanografen Torben Vangs fanns ombord på det forskningsfartyget Aurora som fungerade som bas vid eftersökningarna. Vangs huvudsakliga uppgift vara att bedöma strömmar, vindar och bottenförhållanden för att på så vis kunna styra dykarna att leta på rätt platser, skriver Kvällsposten.

Anders Lassens fond är namngiven efter Danmarks högsta dekorerade soldat som tjänstgjorde under andra världskriget. Fonden uppmärksammar särskilt hjältemodiga och extraordinära insatser för det allmännas bästa.

Publicerad 12 March 2019 11:33