Betodlarnas Anders Lindqvist är mycket nöjd att Sveriges sockerbetsodlare nu får ersättning för förra årets torka.

Betodlarnas Anders Lindqvist är mycket nöjd att Sveriges sockerbetsodlare nu får ersättning för förra årets torka. Foto: PRESSBILD

Både sött och surt för Söderslätts betodlare

Ger upp rättsprocessen – får bidrag för torkan

SKURUP/SVEDALA/TRELLEBORG. Som Lokaltidningen tidigare berättat fick Söderslätts sockerbetsodlare ett stentufft besked bara ett par veckor innan odlingen skulle börja – utsädet förbjöds temporärt och fick i all hast bytas ut. Nu har Betodlarna gett upp den kampen, och i stället fått glädjebeskedet att även sockerbetsodlare får pengar från staten för förra årets torka.

Av
ANDERS G BERGQUIST

Förra året var budskapet från Jordbruksverket stenhårt. Medan spannmålsodlare och kreatursbönder skulle få ersättning för den extremtorra sommaren skulle sockerbetsodlarna inte få en krona. När regeringen fattade sitt beslut för någon vecka sedan, blev det därför ett glädjebesked för betodlarna, som har sitt största centrum på Söderslätt.

"Den 11 april beslutade regeringen om den avslutande delen i torkstödet för 2018. Till skillnad från ursprungsförslaget från Jordbruksverket omfattas nu även sockerbetor och stärkelsepotatis av stödet. För sockerbetorna handlar det om ca 225 kr/ha", berättar Betodlarnas generalsekreterare Anders Lindqvist på föreningens hemsida. Det finns ingen gräns för hur högt bidrag en enskild lantbrukare kan få, utan det hänger helt ihop med hur stor arealen som odlades förra året är.

Detta innebär en stor lättnad för många betodlare, som fruktade att regeringen skulle gå på Jordbruksverkets linje och inte ge något stöd alls. Betodlare Lokaltidningen tidigare talat med har pratat om att de kanske skulle vara tvungna att lägga ned sin verksamhet, om de inte fick stöd, så regeringsbeslutet kan bokstavligt talat ha varit en fråga om liv och död för jordbruk.

Lokaltidningen berättade för ett par veckor sedan om rättsprocessen som innebar att allt utsäde förbjöds, bara några dagar innan sådden på Söderslätt skulle börja. Kemikalieinspektionen och Betodlarna hade fått dispens för så kallat gauchobehandlat utsäde, eller gauchobetat frö, som det officiella namnet är. Mark- och miljödomstolen i Nacka beslöt dock om inhibition, vilket innebar att lantbrukarna förbjöds att använda gauchobetat frö tills dess att frågan slutgiltigt hade avgjorts i domstol.

– Vi jobbade stenhårt in i det sista för att lösa detta, men det kan bli mycket höga extrakostnader som kommer att drabba våra medlemmar, berättade Anders Lindqvist, i den intervjun.

Rättsprocessen avslutades på skärtorsdagen. Då beslöt betodlarna att inte överklaga Mark- och miljödomstolen i Nackas beslut. Allt är redan planterat så det skulle inte få någon praktisk betydelse. Chansen att få domen prövad i högre instans var dessutom mycket liten, så därför beslöt betodlarnas styrelse att inte överklaga årets beslut.

Publicerad 23 April 2019 06:00