Därför ska du rösta i kyrkovalet

INSÄNT/Sverige. Rösta i kyrkovalet den 15 september för en fungerande rikstäckande demokratiskt förankrad evangelisk luthersk folkkyrka …låter väldigt högtidligt… men kyrkan skall förmedla ett djup och en känsla….och samtidigt en värme,  glädje och gemenskap i vår bygd, i vårt stift, i vårt land och vara öppen för människor i alla länder - allt detta genom kyrkans fyra fundament: gudstjänst, diakoni, undervisning och mission.
Det gäller att hålla begreppet folkkyrka levande och aktuellt – en folkkyrka för de troende, de som är på väg att tro men också för dem som står utanför kyrkan och som  ändå har glädje och nytta av de samhällsinsatser som kyrkan gör på många plan – inte minst i medverkan i svåra stunder – för en enskild - såväl som vid samhällskatstrofer (t ex tsunamin…). Kyrkan skall inte styras av en inre krets – i kyrkovalet har alla en möjlighet att påverka. Demokrati skall råda!
Du har fått Ditt röstkort – Du väljer valsedel från nomineringsgrupp - det är tre val - till kyrkofullmäktige, stift och kyrkomöte – på vardera valsedeln kan du, om du vill, kryssa tre namn.
Dop, konfirmation, vigslar och begravningar är tillfällen då vi kommer varandra nära och i dessa  förrättningar skall Svenska Kyrkan alltid vara till hands och kunna möta den enskilde. Våra duktiga vaktmästare möter många sörjande på våra välskötta kyrkogårdar och kan i samtal förmedla mycken medkänsla.
Gudstjänsterna har delvis ändrat karaktär de senaste 20 åren – de flesta är medvetna om att predikans betydelse inte mäts i antalet ord utan i dess substans. Det är få ställen i vår jäktade tid som kan ge sådan stillhet, ro och möjlighet att reflektera som vistelsen i en kyrka,och som dessutom bjuder på så mycket annat än gudstjänster: bara musiken och alla körer …imponerande!
Kyrkan är som byggnad ett centrum, en samlingsplats, ett kulturminne för/i vår bygd, - värd att slå vakt om men vi måste vara medvetna  om att en byggnad inte underhåller sig själv  - även kyrkogårdar kräver sitt underhåll – så stöd kyrkan genom din närvaro – genom ditt medlemskap  - genom din röst den 15 september.
Det finns valsedlar för din församling – för stiftet och för kyrkomötet  -  Du kan förhandsrösta från den 2 sept –  samlingslistor är vanliga men  till stift och kyrkomöte finns ett antal olika listor – S har egna valsedlar med bland andra Magnus Andrell Torekov och Kitty Olofsson, Össjö.
Således: Svenska kyrkan ger frihet till religion – människans andliga behov - allas lika värde, öppen för alla för ökad gemenskap…..slutar med dessa sammanfattande skäl!
Väl mött i Kyrkans verksamhet och på Valdagen den 15 sept
Förslöv den 29 augusti 2013 Börje Henriksson, Förslöv, kyrkopolitiker S – fn stiftsstyrelsens andre vice ordf, Lunds stift.

Publicerad 12 September 2013 11:00