I mitten sitter Kristina Hansson, som använder sig av ljusterapi. Vid sidan om är verksamhetschefen Per Granvik och Mikaela Jägsell, som är ansvarig för ljusterapin. Foto: Livia Bergvall

I mitten sitter Kristina Hansson, som använder sig av ljusterapi. Vid sidan om är verksamhetschefen Per Granvik och Mikaela Jägsell, som är ansvarig för ljusterapin. Foto: Livia Bergvall

Ljusterapin blev en vändpunkt

Av
Livia Bergvall

TRELLEBORG. Efter flera år med säsongsbunden depression provade Kristina Hansson på ljusterapi, vilket hon aldrig har ångrat. – Jag fick effekt efter första dagen, det var som att vända på en hand, berättar hon.
Under vinterhalvåret är det många som söker hjälp för depressioner genom ljusterapi . Men hur fungerar ljusterapi egentligen? Lokaltidningen besökte ljusterapin på Vuxenpsykiatrimottagningen i Trelleborg för att få veta mer.
– Både de som har diagnosen SAD, säsongsbunden depression, och även andra som har depressioner kan komma hit via en remiss från en läkare, berättar Mikaela Jägsell, som är ansvarig för ljusterapin.
Hur fungerar det sen då?
– Sedan får man komma hit på samtal och därefter påbörjas en grundbehandling. Behandlingen pågår under tio dagar i följd i två timmar per tillfälle. Därefter görs en underhållsbehandling där patienterna kommer beroende på behov.

Enda kravet

Ljusterapin går ut på att man under två timmar sitter i ett ljust rum, där allt är inrett i vitt och under tiden kan man göra alltifrån att läsa till att dricka kaffe och småprata.
– Det enda kravet är att man har ögonen öppna, säger Mikaela Jägsell.
Hur påverkas kroppen av ljuset?
– Det som händer är att man ändrar tallkottkörtelns produktion av kroppens vakenhormon. Vi blir då piggare och får mer energi.
Den tillförordnade verksamhetschefen Per Granvik fyller i:
– Det här är egentligen något som man kan se på dem flesta när våren kommer, vi kryper ut och vi mår bättre när vi får mer ljus.

Blev en vändpunkt

För Kristina Hansson, som haft säsongsbunden depression i flera år, blev ljusterapin lite av en vändpunkt.
– Jag brukar ställa mig själv frågan varför jag inte gick hit tidigare. Jag tror att jag läste om det i någon tidning och sedan valde jag att testa.
Kristina Hansson har behandlats med läkemedel i flera år och tack vare ljusterapin kan hon minska på medicinerna.
– Jag fick effekt efter första dagen, det var som att vända på en hand. Från att ha varit sjuk och orkeslös gick jag hem och putsade fönstren. Och att kunna trappa ner på medicinerna är helt fantastiskt, säger Kristina Hansson.

Publicerad 28 October 2015 13:00