INSÄNT:

Det narkotikafria samhället - ett misslyckande

INSÄNT. Sverige har EU:s näst högsta narkotikarelaterade dödlighet, visar FN:s “World Drug Report 2015”. Ungefär dubbelt så många dog av narkotika än i trafiken under 2014.
Ändå är det först när FN-kommissionen för mänskliga rättigheter höjer ett varningens finger som problemen uppmärksammas. Hur många människor ska behöva sätta livet till innan Sverige tar tag i den skenande narkotikadödligheten?
FN:s rapport betonar det faktum att alla människor har rätt till vård, även narkotikamissbrukare. FN kritiserar starkt Sveriges agerande i narkotikafrågan och menar att

Sverige lever inte upp till de mänskliga rättigheterna vad gäller vårdinsatser och skadereducerade åtgärder. Sprututbyten och injiceringsrum är kontroversiella men effektiva åtgärdsförslag som FN förespråkar. Åsiktsmotståndare menar att åtgärderna skulle innebära att narkomaner lättare kan ägna sig åt sitt missbruk och att fler kommer hamna i ett missbruk.

Men fördelarna är övervägande. Spridning av Hepatit C och HIV skulle minska vid sprututbyten och fler narkotikamissbrukare skulle komma i kontakt med vården, ett viktigt första steg för att fler ska våga söka vård för sitt missbruk.

Den svenska narkotikapolitiken med sina djupa rötter i Nils Bejerots narkotikapolitiska idéer och visionen om “det narkotikafria samhället” ter sig i statistiken som ett misslyckande. Den höga narkotikarelaterade dödligheten bekämpas med fördel genom skadereducerande åtgärder, en omfördelning av resurser där mer pengar läggs på behandling snarare än att genom repressiv politik försöka uppnå “det narkotikafria samhället”.

Sverige måste öppna ögonen för narkotikapolitikens problematik, våga göra drastiska förändringar för att fler människor ska överleva sitt narkotikamissbruk. De mänskliga rättigheterna fastslår alla människors rätt att leva, även missbrukare.

Publicerad 30 January 2016 14:00