Kommunen avråds från att bekosta linje 144 – Kan vara olagligt

Skulle vara olagligt

Av
Oskar Elfving Söderström

Anderslöv. Vid ett möte med besvikna resenärer lovade Bertil Larsson (SÖS) att ta upp frågan om den förkortade linjesträckningen på linje 144 med politikerna i Vellinge och Malmö.
Nu har kommunens utredare kommit fram till att det inte är lämpligt för kommunen att bekosta extra turer mellan Östra Grevie och Jägersro. 
I oktober bjöd Byarådet i Trelleborg in politiker och Skånetrafiken till ett möte för att diskutera framtiden för linje 144. Vid det mötet lovade kommunstyrelsens andre vice ordförande att lyfta frågan om en busslinje bekostad av kommunerna med sina kollegor i Vellinge och Malmö.
Efter mötet delegerade han uppdraget vidare till kommundirektören som beställde en utredning av frågan. En utredning som nu är klar och visar att det både skulle vara för dyrt och med största sannolikhet olagligt av kommunen att betala för busslinjen.
– Det är en kombination mellan en för hög kostnad per resenär och att det skulle strida mot likställighetsprincipen i kommunallaget, säger utredare Mats Åstrand.
Enligt utredningen skulle det finnas två alternativ för kommunen. Antingen att förlänga linje 144 till Jägersro vid tre tillfällen på morgonen och tre turer på eftermiddagen, alternativt att förlänga linje 379 med ytterligare stopp i bland annat Jägersro och Käglinge.
Båda alternativen skulle enligt utredningen bli för dyra i förhållande till nyttan för medborgarna. Beroende på vilken lösning kommunen hade valt och hur kostnaden fördelats mellan kommunerna skulle Trelleborg få betala någonstans mellan 400 000 och 1,4 miljoner kronor per år.
Samtidigt bedömer utredaren att endast tolv personer längs väg 101 skulle åka regelbundet med den förlängda linjen.
– Kostnaden per resenär är för hög, säger kommunens utredare Mats Åstrand.
Dessutom blir det problem för kommunen eftersom att det redan finns ett sätt för resenärerna att åka även om det tar längre tid.
– Om det inte hade funnits något annat sätt att åka så hade man kunnat se till det och acceptera en högre kostnad, säger Mats Åstrand.
I nuläget gör man dock bedömningen att nyttan för den enskilde resenären inte uppväger kommunens kostnader. Dessutom menar man att ett tillköp av en förlängd busslinje skulle gynna en liten gupp medborgare på ett sätt som strider mot kommunallagens likställighetsprincip.
– Vi har haft hjälp av kommunjuristen som tittat på lite tidigare rättsfall, säger Mats Åstrand.

Publicerad 03 January 2017 16:18

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag