"Gäller att behålla de lärare vi har"

Liljeborgsskolan en av många skolor där rekrytering av lärare är en utmaning

TRELLEBORG. Andelen lärare med pedagogisk högskolexamen på Liljeborgsskolans årskurs 7-9 är bra i nuläget, 84,1 procent. Men det kan bli tuffare i framtiden.

I skolverkets nyligen publicerade statistik över andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är det stor skillnad mellan skolorna i Trelleborgs kommun.
Andelen i skolorna ligger som lägst på 43, 3 procent och som högst 100 procent.
14 av 21 skolor i Trelleborgs kommun ligger dock på över genomsnittet för Skåne, 84,4 procent.
Mikael Skeensgård är rektor på Liljeborgsskolans årskurs 7-9 sedan september i fjol. Han är glad över att skolan har en lärarkår där många har jobbat länge på skolan och att det finns en arbetsmiljö som har hög trivsel.
– Det gäller ju att behålla de lärare vi har. Det gör vi genom främst två faktorer, en bra lön och bra arbetsmiljö. Det vi har bäst chans att påverka är arbetsmiljön, säger Mikael Skeensgård.
Skolan har en del pensionsavgångar att vänta de närmaste åren.
– Vi har redan något eller några exempel på lärare hos oss som fortsätter att jobba efter 65 år, vilket är väldigt positivt.
Men även om fler fortsätter jobba några år efter pensionsåldern, så räcker det inte för att täcka upp för de lediga tjänster som uppstår.
– Det är väldigt svårt att hitta rätt kombinationer. Om jag behöver en lärare halvtid i musik och en halvtid i matematik så får ändå bara pengar för en heltidstjänst och om det inte finns någon med de kompetenserna så blir det svårt.

Det är en av förklaringarna till att det finns vikarier utan pedagogisk examen som jobbar som visstidsanställda på skolan.
När skolan nu under våren går ut och söker lärare i ett visst antal ämnen, söker man i första hand efter behöriga lärare i olika ämnen och inte i specifika tjänster.
– Det är bättre att först se vilka som söker de olika ämnena och sedan pussla i hop dem i tjänster, säger Mikael Skeensgård.
@Citat :”Det är väldigt svårt att hitta rätt kombinationer”
@Brod Ingång:Situationen med brist på lärare kommer inte att bli enklare inom överskådlig framtid.
– Kollektivtrafiken är så pass bra och utbyggd i hela sydvästra Skåne, så det är många skolor som behöver lärare i det här området. Men den enskilda skolan eller kommunen kan lösa problemet med rekrytering. Det här är en fråga på högre nivå. Stora kullar förväntas börja skolan inom de närmaste åren. Fler lärare måste utbildas och fler åtgärder behövs för att höja läraryrkets status.

Siffror

I Trelleborgs kommuns skolor låg andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen på mellan 43, 3 procent och 100 procent.
14 av 21 skolor i Trelleborgs kommun ligger över genomsnittet för Skåne, 84,4 procent.
Åtta av 21 skolor låg på över 91 procent.

Publicerad 21 April 2017 12:00

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag