Trelleborg ska ta emot 101 nyanlända flyktingar nästa år

Av
Åsa Meierkord

John Nordh

TRELLEBORG. Nu är Länsstyrelsen Skåne klar med talen för hur många nyanlända flyktingar de skånska kommunerna ska ta emot 2018. För Trelleborgs del handlar det om 101 personer, 39 färre än i år då man tar emot 140 stycken.

Den 1 mars 2016 trädde ny lagstiftning i kraft som innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända och ordna bosättning åt dem. Regeringen beslutar om länstal och länsstyrelserna beslutar därefter om kommuntal.

Länsstyrelsen Skåne har valt att utgå från Migrationsverkets beräkningsunderlag till förslag på länstal till regeringen. Där tas hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, tidigare mottagande (asylsökande, ensamkommande, nyanlända flyktingar) samt nyanlända flyktingars självbosättning.

1800 personer ska anvisas till de skånska kommunerna under 2018, vilket ska jämföras med 2793 personer under 2017. Enligt Migrationsverket har hittills 65 procent av anvisningarna genomförts i Skåne.

– De skånska kommunerna har på flera sätt utvecklat sitt arbete kring bostadsförsörjning och ett ordnat flyktingmottagande. Det är glädjande och bådar gott inför kommande år då mottagandet sjunker, enligt nuvarande prognoser, säger Gunilla Holmlin, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Skåne.

Publicerad 14 November 2017 14:12

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag