Satsningar och sparkrav i kvartettens budget

Av
John Nordh

John Nordh

TRELLEBORG. Satsningar på familjecentral, trygghetsvärdar och kultur för äldre. Men också besparingar på kurser, konferenser och representationen. Det är några av punkterna i budgeten som den styrande kvartetten lägger fram för beslut den 27 november.

Satsningen på trygghetsvärdar innebär sex till nio nya tjänster.

– Det blir tre lag av trygghetsvärdar som ska röra sig runt i hela kommunen. De ska finnas tillgängliga ute på stan och ha en kontakt med ung som gammal, säger Torbjörn Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi anslår 2,5 miljoner kronor till det för 2018, sen tänker vi förlänga det också.

När det gäller kultur för äldre vill kvartetten införa en kulturgaranti för de som bor på kommunens äldreboenden.

– När vi tillträdde 2015 anslog vi mer pengar för att våra skolelever skulle få ta del av fler kulturupplevelser. Nu går vi vidare och inför detta även för våra äldre, säger Torbjörn Karlsson.

Budgetförslaget? innehåller fler satsningar, bland annat på besöksnäringen och ett ökat stöd till kommunens vägföreningar, men också en del besparingar. Kvartetten vill spara in på kurser och konferenser för de anställda och även på representation.

– Vi tror att politiker och tjänstemän ska kunna ha en viss besparing på detta. Vi har ett ekonomiskt läge där vi måste vända på slantarna, säger Torbjörn Karlsson.

Ser ni någon risk med att det blir mindre fortbildning för de anställda?

– Visst är det så att det blir någon kurs mindre. Det gäller att man blir ytterst noga med vad man väljer att gå på.

Kvartetten har valt att låta skatten ligga kvar på 20,60 kronor.

– Istället för att höja skatten vill vi jobba med effektiviseringar för att få ut mer för varje skattekrona, säger Torbjörn Karlsson.

Det budgeterade resultatet uppgår till cirka 27 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,1 procent av skatter och statsbidrag.

På måndag, den 27 november, ska budgeten behandlas i kommunfullmäktige.

Publicerad 16 November 2017 11:00