Invånarna får tycka till om bostadsbyggandet

TRELLEBORG.

De kommande åren ska byggtakten av nya bostäder öka i Trelleborg för att möta den växande befolkningen. Men hur ska bostadsutvecklingen ske? Det kan invånarna nu tycka till om

Av
John Nordh

Trelleborgs kommun har som mål att nå 50 000 invånare år 2018 och att alla, både nya och gamla trelleborgarna, ska ha möjligheten att bo bra. Därför arbetar man nu med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram. "För att möta kommunens växande befolkning behövs en långsiktig beredskap för att kunna bygga cirka 220 till 228 bostäder årligen. Som en följd av eftersläpande byggande behöver emellertid utbyggnadstakten vara högre de närmaste åren", skriver Trelleborgs kommun i förslaget till bostadsförsörjningsprogrammet.

I samband med arbetet med programmet har ett antal inriktningsmål tagits fram:

Kommunen ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.

Bostadsbyggandet i kommunen ska öka och bostadsmarknaden ska vara flexibel med ett varierat bostadsutbud för befintliga och nya invånare.

Kommunen ska tillsammans med marknadens aktörer erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer.

Kommunen ska aktivt verka för att ingen person ska stå utanför bostadsmarknaden.

Just nu pågår samrådsperioden för bostadsförsörjningsprogrammet. Fram till den 29 januari finns det möjlighet att tycka till om det. Utöver möjligheten att ge synpunkter på kommunens målbilder och visioner, kan invånarna komma med förslag på hur de vill att bostadsutvecklingen ska ske i deras områden.

– Vi har delat in kommunen i 23 delområden där vi bland annat har tittat på varje områdes förutsättningar och in- och utflyttning. Hur ser de som bor i områdena på sitt boende och hur vill de att de ska utvecklas. Det är synpunkter vi gärna vill ha in, säger Jonas Gustavsson, planarkitekt på Trelleborgs kommun.

Förslaget finns att se på Trelleborgs kommuns hemsida. Det finns också utställt på Rådhuset i Trelleborg, Trelleborgs bibliotek, Anderslövs bibliotek, Gislövs bibliotek samt på Bokbussen. Synpunkter på programmet skickas in via ett formulär på kommunens hemsida, via e-post, eller med brev.

Publicerad 08 December 2017 08:08