Föreningens arbete i Kenya fortsätter

TRELLEBORG.

I juli förra året nådde Slättens ideella hjälporganisation en milstolpe i sitt arbete då ett resurscenter i Kenya kunde invigas efter mer än tre års arbete. Nästa steg är att utveckla hälsokliniken som är en del av centrets verksamhet.

Av
John Nordh

När Malin Olofsson kom hem från en fem månader lång volontärvistelse i Kenya för hjälporganisationen Dandelion Africa, kände hon att där fanns mer att göra.

Tillsammans med några andra eldsjälar väckte hon liv i Slättens ideella hjälporganisation (SIH). Året efter, 2014, ingick organisationen ett samarbete med Dandelion Africa med målet att bygga ett resurscenter på plats i Kenya.

– Centrets fokusmålgrupp ligger på kvinnor och ungdomar och man erbjuder sjukvård, först och främst HIV-preventation. De anställda arbetar också mycket med förebyggande insatser i form av utbildningar. Det finns även möjligheter till barnavård, säger Malin Olofsson och fortsätter:

– Regionens första bibliotek ligger dessutom i byggnaden.

Dandelion Africa bedriver i dag sitt hälsofrämjande arbete till största delen mobilt. Men tanken är att de ska arbeta mer och mer från den permanenta hälsokliniken på resurscentret. Det är nästa mål för Malin Olofsson och de aktiva i SIH.

– Vi finansierar uppstarten och material som behövs för att starta och bedriva hälsokliniken, säger Malin Olofsson.

– Det stora målet är sedan att centret ska kunna bli självförsörjande för att försäkra att det blir långsiktigt, fortsätter hon.

För att samla in pengar till sina projekt arrangerar SIH lokala aktiviteter med jämna mellanrum. Konserter, loppmarknader och uppstartandet av en syjunta är några av sakerna föreningen hittills har hunnit med i Trelleborg. Aktiviteterna fyller en viktig funktion utöver insamlandet av pengar. Den sociala aspekten är viktig, tycker Malin Olofsson.

– Vi vill inspirera och få fler att engagera sig och uppleva en delaktighet. Vi människor mår bra av att vara med i ett sammanhang. Alla de här mindre delprojekt hade aldrig varit möjliga utan vår styrelse och alla medlemmar och medmänniskor som engagerar sig. It takes a village, säger hon.

Malin Olofsson är ordförande i Söderslätts ideella hjälpsorganisation.

Malin Olofsson är ordförande i Söderslätts ideella hjälpsorganisation. foto: privat

Publicerad 17 January 2018 12:32

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag