Fler anmälda sexbrott i Trelleborg förra året

Men våldsbrott och stölder minskar

TRELLEBORG. Antalet anmälda sexualbrott ökar med tio procent i kommunen. Samtidigt minskar både våldsbrott och stölder. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, som bearbetats av nyhetstjänsten Newsworthy.

Under 2017 anmäldes 396 våldsbrott i Trelleborgs kommun, jämfört med 420 året innan. Det gör att kommunen tillhör de tretton skånska kommuner med minst antal anmälda våldsbrott per invånare.

Samtidigt minskar antalet stöldbrott från 1497 anmälda 2016 till 1 317 i fjor.

När det kommer till sexualbrott ökar anmälningarna från 58 till 64, en ökning med cirka tio procent. Ser man till antalet anmälda brott per invånare ökar anmälningarna de senaste fem åren. Från 139 per 100 000 invånare 2012 till 146 förra året.

Ökningen av sexualbrottsanmälningar i riket kan ha flera förklaringar.

– Det kan ju vara en faktiskt ökad utsatthet, men det är också en förväntad ökning utifrån att man ser mer allvarligt på sexualbrott, i och med den uppmärksamhet de fått på senare tid”, säger Anders Nilsson, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet, till Newsworthy.

När det kommer till hela länet hamnar Skåne på tredje plats i landet när det gäller anmälningar av våldsbrott per invånare 2017. Samtidigt minskar antalet personer som uppger att de utsatts för någon form av våldsbrott. Däremot ökar det dödliga våldet i regionen.

– När vi ska uttala om oss om hur mycket våld vi har i samhället så är dödligt våld ett bra mått. Sedan kan de siffrorna variera mycket från år till år i länder som Sverige med lite dödligt våld, säger Felipe Estrada Dörner, kriminolog som forskar på bland annat brottslighetens utveckling, till Newsworthy.

I Region Syd där förutom Skåne även Kronoberg, Kalmar och Blekinge ingår, var antalet fall av dödligt våld 30 år 2016, jämfört med 18 året innan. Det innebär 1,6 fall per 100 000 invånare vilket är mer än rikssnittet på 1,1.

– Generellt kan man säga att vi hade fler offer för dödligt våld i Sverige för 25 år sedan. Bilden som ofta sprids om att brottsligheten i Sverige skulle vara utom all kontroll inte stämmer med den bild som forskning ger, säger Felipe Estrada.

Under 2017 anmäldes totalt 14 819 våldsbrott i Skåne län, jämfört med 15 632 året innan. Det är ändå fler än årssnittet sedan 1996. Misshandel är det vanligaste brottet, följt av rån och våldtäkt.

Utvecklingen av anmälda brott behöver inte följa antalet brott som faktiskt inträffat. Det kan exempelvis vara att människor är mer benägna att polisanmäla brott. Ökningen av våldsbrottsanmälningar i riket de senaste 15 åren kan därför ha flera förklaringar menar forskaren Anders Nilsson.

– Det finns en uppåtgående trend i anmälningarna som man inte sett på motsvarande sätt i offerundersökningar eller sjukvårdsdata, säger Anders Nilsson, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet, till Newsworthy.

– Den finns nog över tid en minskad tolerans för våldsbrott, så att allmänhet, men även skolor och arbetsplatser, oftare anmäler.

Bland kommunerna i Skåne län anmäldes flest brott per invånare i Helsingborgs kommun (1 559 per 100 000 invånare), och minst i Vellinge kommun med 400.

Brås rapport slår också fast att färre sexualbrott och stölder anmäls i Skåne, trots att länet har näst flest anmälda stöldbrott i hela Sverige.

Antalet anmälda sexualbrott per invånare i Trelleborgs kommun, jämfört med övriga Skåne.

Antalet anmälda sexualbrott per invånare i Trelleborgs kommun, jämfört med övriga Skåne. Grafik: Newsworthy

Antalet anmälda stölder per invånare i Trelleborgs kommun, jämfört med övriga Skåne.

Antalet anmälda stölder per invånare i Trelleborgs kommun, jämfört med övriga Skåne. Grafik: Newsworthy

Antalet anmälda våldsbrott per invånare i Trelleborgs kommun, jämfört med övriga Skåne.

Antalet anmälda våldsbrott per invånare i Trelleborgs kommun, jämfört med övriga Skåne. Grafik: Newsworthy

FAKTA – Våldsbrott

Här är de vanligaste brotten i Trelleborgs kommun 2017

Misshandel 342

Rån 32

Försök till mord eller dråp 7

Våldtäkt 7

Våld mot tjänsteman 4

Olaga förföljelse 3

Grov fridskränkning 1

Publicerad 19 January 2018 10:48

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag