Högalids förskola stängs

Mögel har konstaterats i byggnaden

TRELLEBORG.

Högalids förskola kommer att stängas och verksamheten flyttas till ersättningslokaler eftersom det finns fukt och mögel i byggnaden.

Flytten som berör 85 barn och 17 i personalen, kommer att genomföras så fort som möjligt.

Beslutet fattades efter att förvaltningarna tagit del av en byggnadsteknisk utredning från fastighetsägaren Riksbyggen, som visar på fukt och mögel i fastigheten.

- Inriktningen är att paviljongetablering sker i närheten av Högalids förskola, säger Ulrica Falck, utbildningschef för förskolan i Trelleborgs kommun i en kommentar på kommunens hemsida.

Paviljongerna används till dess att verksamheten kan flytta till permanenta lokaler.

Högalids förskola byggdes på 1970-talet. Ägare av fastigheten är Riksbyggens bostadsförening. Bildningsförvaltningen hyr lokalerna via serviceförvaltningen.

Publicerad 19 January 2018 09:26

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag