Skyttsgården byggdes som lasarett och invigdes 1893. 1934 flyttade lasarettet ut och byggnaden blev kulturhus och döptes om till Skyttsgården. Här syns också Petters hus.

Skyttsgården byggdes som lasarett och invigdes 1893. 1934 flyttade lasarettet ut och byggnaden blev kulturhus och döptes om till Skyttsgården. Här syns också Petters hus. Foto: Åsa Meierkord

Storslagna planer för Skyttsgården kan bli verklighet

TRELLEBORG

. Öppet arkiv, mötesplats, museum, fritidsgård, kommunal förvaltning och föreningshus. Möjligheterna för Skyttsgården är många. Under våren kommer politikerna att ta beslut om vilken riktning verksamheten ska ta.

Ända sedan muséet flyttade ut från Skyttsgården 2009, har frågan om framtida verksamhet i fastigheten diskuterats.

Nu finns det ett förslag sammanställt av Jörgen Flink, förvaltningschef och Mats Linderholm, fastighetsstrateg samt medarbetare från kultur-och fritidsförvaltningen, serviceförvaltningen och socialförvaltningen.

I sammanställningen läggs tyngdpunkt på Skyttsgården som mötesplats och det finns förslag på att entréplanet ska rymma publika verksamheter som fritidsgård och öppet arkiv. Här skulle även socialförvaltningens öppna verksamhet finnas och driva kafé.

– I Malmö har stadsarkivet öppnat upp vissa dagar och det har varit en succé, det hade varit roligt om något liknande gick att genomföra i Trelleborg, säger Torbjörn Carlsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

På andra våningen skulle det finnas plats för föreningar som till exempel Gamla Trelleborg, Samkultur/Gränsgång, konferensrum och en liten flexibel konsert-föreläsnings/föreläsningssal.

På våning tre skulle Kultur-och fritidsförvaltningen kunna flytta in.

– Det finns många fördelar med att den förvaltning som står närmast versamheten i huset också finns där själva, säger Torbjörn Carlsson.

I källaren skulle det kunna inredas replokaler, övningslokaler, körsal och verkstad.

Även kommunens mindre hantverksmuseum och privata museum skulle kunna flyttas till Skyttsgården och Patrik Nilssons skomakarmuseum hade kunnat flytat in i det mindre hus som kallas för Petters hus, Sjöfartsmuseet kan få bra lokaler i annexet och även frisörmuseéet skulle kunna flytta in i lokaler på försat våningen.

Under februari ska berörda nämnder få tycka till och senare i vår kommer kommunstyrelsen att ta beslut om hur man ska gå vidare.

Publicerad 02 February 2018 14:00