Kommunen söker röstmottagare

Av
John Nordh

TRELLEBORG. Inför valet den 9 september behöver Trelleborgs kommun rekrytera många röstmottagare. Kommunen har 27 valdistrikt som på valdagen bemannas mellan klockan 08 och 20. Under dagen arbetar mellan sex och åtta personer i varje vallokal. En röstmottagare ska bland annat pricka av i röstlängden, kontrollera väljarens identitet och arbeta med inkomna förtidsröster.

Kravet på en röstmottagare är att man deltar i en utbildning på två till tre timmar i valnämndens regi. Senast den 28 februari vill Trelleborgs kommun ha in anmälningar. De kan skickas till antingen jonny.sjostedt@trelleborg.se eller aino.friman@trelleborg.se. Både adresser går till tjänstemän på valnämndens kansli.

Publicerad 08 February 2018 12:53