Folkets park kan bli tillfällig lösning för Högalids förskola

TRELLEBORG.

Utflyttning från Högalids förskola ska ske senast den 20 april medan ersättningslokalerna vid vattentornet står färdiga först i maj. Under gårdagen hölls ett möte för föräldrar till barn på förskolan där kommunen presenterade några förslag till lösningar.

Ett av förslagen innebär att Folkets park blir en tillfällig hemvist för barnen och personalen. Med denna lösning kan förskolan hålla samman barngrupperna med ordinarie personal. Där finns också tillgång till både lokaler och inhägnad utemiljö, och personalen har möjlighet att samarbeta med närliggande förskolor.

Sven Lindkvist (S), bildningsnämndens ordförande, berättade att bildningsnämnden har föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden förlänger tiden som verksamheten får vara kvar i befintliga lokaler på Högalid till dess att de planerade ersättningslokalerna är på plats vid Vattentornet, det vill säga i maj 2018.

Berörda grannar runt området vid vattentornet ges möjlighet att yttra sig i ärendet fram till den 15 mars.

Torbjörn Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande, presenterade också ett utvecklingsförslag för området efter att barn och personal från Högalids förskola har flyttat därifrån till nya, permanenta lokaler. Planerna är att göra området vid vattentornet till en park, men beslut är ännu inte fattat.

Publicerad 06 March 2018 08:53

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag