Gasverket måste stänga kvällstid

Personalen orkar inte mer bråk och stök

TRELLEBORG. Ungdomens hus, Gasverket, kommer att vara stängd kvällstid från och med i kväll, den 6 mars. Anledningen är problem med bråk och stök i och utanför lokalen som har lett till att personalen inte längre känner sig trygga på sin arbetsplats. Olika åtgärder diskuteras och förhoppningsvis kommer stängningen att vara tillfällig.

Under sommaren och hösten förekom en hel del bekymmer med ungdomsgäng på olika platser i Trelleborg som till exempel centralstationen, stadsparken och biblioteket.

Gasverket har också upplevt en turbulent höst, och under den senaste veckan blev måttet rågat. Flera ur personalen har fått däcken på sina bilar sönderskurna, det förekommer hot och vapen i form av knivar. Slagsmål utanför och även inne i lokalen gör att besökare såväl till Gasverket som till intilliggande lokaler, känner obehag och avstår från att komma, enligt information på kommunens hemsida.

Polisen är väl medvetna om problemen och besöker Gasverket kontinuerligt, såväl spontant som på förekommen anledning. Vid flera tillfällen har personalen tvingats använda larm för att påkalla hjälp. Personalen har genomgått utbildning i hur man bemöter hot och våld, och en handlingsplan har tagits fram om hur personalen ska agera vid misstankar om att någon besökare bär kniv.

Anette Persson är ansvarig för verksamheten på fritidsgårdarna och beklagar den uppkomna situationen;

- Personalen på våra fritidsgårdar är erfarna och har arbetat med ungdomar i många år. De försöker på olika sätt att förebygga situationer och arbetar också utanför byggnaden eftersom bråken ofta uppstår utomhus. Nu orkar de inte mer, arbetsmiljön har försämrats radikalt, säger hon i en kommentar på kommunens hemsida.

Publicerad 06 March 2018 13:56

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag