Visioner för landsbygden ska snart vara klubbade

TRELLEBORG.

Nya bostadsområden, naturvärden och cykelvägar. Hur ska livet på landet formas i framtiden? Nu är det nya förslaget till översiktsplan för orter och landsbygd 2028 klart för en sista utställning innan antagande.

Översiktsplanen 2028 som omfattar hela kommunen utanför Trelleborgs stad har varit ute på samråd sommaren och hösten 2017. Bland annat har kommunen genomfört medborgardialog med hjälp av bland annat gruppintervjuer, informationsmöten och spontanintervjuer runtom i kommunen. Nu är nu planen ute på en sista runda för synpunkter innan den klubbas.

I översiktsplanen står det att kommunfullmäktige har antagit ett befolkningsmål som innebär att kommunen ska ha 50 000 invånare år 2028. Den nya befolkningstillväxten ska fördelas enligt principen 75 procent i Trelleborgs stad och 25 procent utanför. Det betyder att 675 nya bostäder behöver byggas i orterna och på landsbygden fram 2028.

Bland de områden som pekas ut finns Sydöstra Grevie som enligt förslaget är "är en potentiell framtida del av serviceorten Östra Grevie med direkt närhet till den service som finns, framförallt tågstationen."

När översiktsplanen var ute för samråd sist, blev reaktionerna från Vellinge kommun ganska negativa när det gällde planerna för bostäder så nära Östra Grevie som ju ligger i Vellinge kommun. Men enligt Patrik Holmberg, (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden har inte planerna ändrats.

– Det handlar om 30-40 bostäder och kritiken från Vellinge rörde sig främst om att det skulle bli trångt på pendlarparkeringen vid tågstationen, men det är nog lite av ett missförstånd eftersom tanken är att genom att bygga så pass nära stationen så tar de boende inte bilen utan cykeln ner till stationen, säger Patrik Holmberg.

Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande i Vellinge vill inte gå lika fort fram.

– Ett bostadsområde måste planeras, både med tanke på infrastruktur och service som till exempel barnomsorg. Annars finns det risk för att de som flyttar till området blir besvikna. Vi vill att Östra Grevie ska byggas ut i lagom takt och har fokus på den norra delen de kommande 20 åren, det har vi varit tydliga med. Den sydvästra delen är också intressant, men den ligger först 20 till 40 år framåt i planeringen för oss, säger Carina Wutzler.

Fram till 1 maj kan trelleborgarna lämna in synpunkter på förslaget.

Publicerad 12 March 2018 00:00

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag