En tredjedel fortfarande utan fiber

TRELLEBORG.

Trots att fibernätet byggs ut kontinuerligt saknar nästan 38 procent av invånarna i Trelleborgs kommun fortfarande tillgång till bredband via fiber.

Av
John Nordh

Under 2017 fick 62 procent av hushållen i Trelleborgs kommun tillgång till snabbt bredband, en ökning med 8 procentenheter jämfört med 2016.

Det visar ny statistik från Post- och telestyrelsen som har sammanställts av Svenska stadsnätsföreningen. 62 procent är 10 procentenheter lägre än riksgenomsnittet som ligger på 72 procent. Därmed hamnar Trelleborgs kommun på plats 146 av 290 i den bredbandsranking som Svenska stadsnätsföreningen har gjort.

Trelleborgs Stadsnät AB har som mål att 95 procent av invånarna ska ha tillgång till fiber år 2020. För att nå dit samverkar man med två externa aktörer.

– Vi har samverkansavtal med IP-Only och Telenor. Vi är ett ganska litet kommunalt bolag och kan inte bygga allting själva, säger Karin Ohlsson, stadsnätschef på Trelleborgs Stadsnät.

Det finns fortfarande en del vita fläckar i kommunen. Några finns inne i staden men framför allt är det landsbygden som saknar fiber. Karin Ohlsson tror ändå att 95 procents tillgång år 2020 är ett mål som går att nå.

– Men eftersom vi själva inte verkar på landsbygden så är förutsättningen för att målet ska nås att IP-Only blir färdiga med sitt projekt på landsbygden. Men det tar tid där med alla avtal med markägare samt att få tillstånd av Trafikverket, säger hon.

Enligt Svenska stadsnätsföreningen riskerar alla som saknar tillgång till snabbt bredband via fiber att hamna i ett digitalt utanförskap när välfärden digitaliseras. Mikael Ek, vd för föreningen, menar att det därför är viktigare än någonsin att nå de nationella bredbandsmålen som säger att 95 procent av alla hushåll och företag i landet ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Karin Ohlsson håller med.

– Inom vård och omsorg håller man på med olika tekniska lösningar för att underlätta för hemtjänstpersonalen så det kommer vara väldigt viktigt, säger hon.

Publicerad 11 April 2018 12:00

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag