Naturum kan placeras i kommunen

TRELLEBORG.

En utredning om huruvida det är möjligt att bilda ett naturum i Trelleborgs kommun ligger i startgroparna. – Vi vill hålla frågan om placering helt öppen, säger Torbjörn Karlsson (S), kommunalråd i Trelleborg.

Av
John Nordh

En kommuninvånare har lämnat in ett förslag om att det ska bildas ett naturum i Trelleborgs kommun. Personen anser att Fårabackarna i Skateholm eller Smygehuk skulle kunna vara två bra placeringar.

Politikerna i kommunstyrelsen är positiva till förslaget och nyligen beslutade man att en utredning av en lämplig plats ska dra igång. Torbjörn Karlsson hoppas att den ska kunna vara klar innan året är slut.

– Sen handlar det för oss om att få statliga intressen att vara delaktiga, säger han.

Ett naturum innebär många fördelar för en kommun, enligt Torbjörn Karlsson.

– Dels så är det bra för besöksnäringen och dels så det bra för människors tillgång och kunskap om naturen.

Naturvårdsverket äger rätten att godkänna anläggningar som följer riktlinjerna för naturum och som bedöms komplettera det befintliga naturumsnätverket. Enligt myndigheten fungerar ett naturum som en port till naturen. I ett naturum får du veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område du befinner dig i.

Publicerad 11 April 2018 13:27

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag