Liten ökning av fullständiga betyg på högstadiet

TRELLEBORG.

Gymnasiebehörigheten har ökat något i Trelleborgs kommun. Men fortfarande saknar 15,3 procent av högstadieeleverna fullständiga betyg.

Av
John Nordh

Förra läsåret var 84,7 procent av Trelleborgs kommuns högstadieelever behöriga till gymnasiet. Det är en liten uppgång jämfört med läsåret innan då siffran låg på 79,5 procent, men lägre jämfört med läsåren 2013/2014 och 2014/2015 då siffran hamnade på 87, respektive 91,7 procent. Detta visar siffror från Skolverket.

För att höja resultaten i skolan är det viktigt att sätta in riktade insatser för att kunna ge alla elever möjligheten att nå målen. Det tycker Sven Lindkvist (S), bildningsnämndens ordförande.

– Vad har individen för särskilda behov för att kunna utvecklas och avancera och vad behöver man satsa ytterligare på? Detta arbete börjar redan i förskolan. Målet är att nå 100 procent och vi gör allt för att nå det. Lyckas vi inte så gör vi inte det, men vi kan aldrig säga att det räcker med 85 procent, säger han.

Andelen behöriga elever till gymnasiet har gått upp och ned de senaste åren. Vad tror du det beror på?

– Alla elever ska ju ha betyg och det finns saker som spelar stor roll för statistiken. Nyanlända barn som kommer hit går till exempel direkt in i högre klasser och så klart har de då en jätteuppförsbacke på grund av språket. Men vi kan inte sätta en 13-åring i årskurs 1. De måste slussas in i de åldersgrupper där de hör hemma.

När det gäller andel tjänstgörande grundskolelärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, har siffran ökat med 10,4 procentenheter i Trelleborgs kommun mellan 2014 och 2018, enligt Skolverket. Nu ligger siffran på 84,2 procent.

Hur viktigt är det med behöriga lärare för att förbättra resultaten i skolan?

– Det är jätteviktigt. En utbildad person har bättre förutsättningar att få eleverna att nå bra resultat.

Publicerad 16 May 2018 15:19