Dyrare nota för årets hamnmuddring – massorna får inte dumpas till havs

TRELLEBORG.

I år får Trelleborgs kommun inte dispens från länsstyrelsen att dumpa massorna från hamnmuddringen till havs. Anledningen är att föroreningsnivåerna i bottenmassorna är för höga. Detta gör att kostnaderna stiger.

Av
John Nordh

På måndag ska vårens muddring av kommunens tre småbåtshamnar vara avslutad. Notan för arbetet kommer att bli högre än förra året.

Då kostade hamnmuddringen cirka 4,4 miljoner kronor. I skrivande stund är notan för årets arbete inte faställd, men enligt gatuchef Kristoffer Tonning beräknas den att hamna på cirka 7,6 miljoner kronor.

– Men denna siffra är ännu osäker, säger han.

Anledningen till att kostnaderna ökar är att föroreningsnivåerna i bottenmassorna är för höga för att kommunen ska få dispens av länsstyrelsen att dumpa massorna ute till havs. Istället måste de transporteras på land till en upplagsplats.

– Det ger en långsammare muddringsprocess samt extra kostnader i masshantering, med tanke på transport och hantering på upplagsplats. 2017 dumpades muddermassorna till havs, säger Kristoffer Tonning.

"Problematiken i innerhamnarna är större"

Enligt gatuchefen är det svårt att svara på vad de direkta anledningarna till vad föroreningsvärdena beror på.

– Troligen beror det till viss del på den båtverksamhet som finns i hamnarna. Sannolikt är det också ett resultat av gammal synd, säger han.

Kommunen ska nu arbeta för att få fram ett svar på vad föroreningsnivåerna kan bero på. Bland annat ska man ta markprover på land vid uppställningsplatser och där varvsverksamheter har legat för att se hur föroreningsgraden är på dessa platser.

– Möjligen kommer föroreningar med dagvattenavrinning ner i hamnarna från dessa ytor, eller från verksamhetsområden utanför hamnområdena, säger Kristoffer Tonning och fortsätter:

– Problematiken i innerhamnarna är större. Föroreningshalterna i ytterbassängerna är dock förvånande med tanke på att de var renare 2017.

Intervjun med Kristoffer Tonning har gjorts via mejl.

Publicerad 17 May 2018 08:22