Gamla arbetarbostäder rivna

Av
Lokaltidningen.se/Trelleborg

TRELLEBORG. På sextiotalet byggde Trelleborg AB ett antal byggnader vid Engelbrektsgatan för att ordna bostäder åt arbetskraft som bland annat kom från dåvarande Jugoslavien.

Efter hand som dessa tillfälliga bostäder, som i folkmun ofta har benämnts som barackerna, inte längre behövdes, kom användningen att förändras. Några av de gula längorna flyttades till norra sidan av Engelbrektsgatan och har fram tills nu använts som föreningslokaler. Nu är dock byggnadernas tid förbi. Nyligen revs de sista som använts av Finska och Grekiska föreningarna.

Nu vill Trelleborgs kommun utveckla området. Bland annat finns det planer på att bygga en förskola på tomten som gränsar till Pilevallsskolan.

Publicerad 17 May 2018 11:46