Nu rivs gamla resecentrum

TRELLEBORG.

Nu står det klart att gamla resecentrum på mittelbron i Trelleborgs hamn ska rivas. Till hösten räknar man med att arbetet ska vara klart.

Av
John Nordh

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborgs kommun beviljade nyligen Trelleborgs hamns ansökan om rivningslov för byggnaden och gångbryggan på mittelbron som lämnades in i under våren.

Bakgrunden till ansökan är att byggnaden, som tidigare rymde resecentrum och kontor, har stått tom sedan 2001. Inte heller gångbryggan används och eftersom Trelleborgs hamn är trångbodd vill man utnyttja ytorna på ett bättre sätt i väntan på att flytten österut kan fullföljas.

Arbetet är komplicerat på grund av att de intilliggande bilramperna ska behållas. Byggnaderna och gångbryggan måste därför plockas ner bit för bit och sedan transporteras bort.

– Vi kommer att asfaltera platsen på mittelbron och använda ytan som uppställningsplats. Vi räknar med att kunna vara klara i höst, säger Ulf Sonesson, teknisk utvecklingschef i Trelleborgs hamn i ett pressmeddelande.

Rivningen blir startskottet för omvandlingen av det gamla hamnområdet. Tanken är att Trelleborgs hamns verksamhet på sikt ska koncentreras till sydost om staden.

I det gamla västra hamnområdet planerar Trelleborgs kommun för nya stadsdelar med minst 4 000 bostäder genom projektet Kuststad 2025.

Förutom bostäder planeras det också för lokaler för verksamhet och service och det ska också ges plats för en drygt fem kilometer lång kajkant som ska vara tillgänglig för allmänheten.

Publicerad 23 May 2018 14:33

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag