Ringväg, infart och incheckning ställs ut på samråd i sommar

TRELLEBORG.

Även om det görs en ny utredning om en västlig infart till hamnen så går kommunen vidare med planerna för en östlig infart. I sommar ställs förslaget till planprogram ut på samråd. Den 13 juni blir det också ett stort möte för allmänheten i parken.

Förslaget till planprogram ställs ut på samråd under perioden 4 juni-31 augusti och under den perioden finns samrådsmaterialet tillgängligt på kommunens webbplats, rådhuset i Trelleborg samt huvudbiblioteket i Trelleborg.

– Vi vill veta vad Trelleborgarna tycker, säger Torbjörn Karlsson (S), kommunalråd.

I den nya förslaget till planprogram finns utbyggnad av östlig ringväg, hamninfart och uppställnings- samt incheckningsfunktioner för trafik till och från hamnen.

Det finns det skisser på den nya incheckningen och truckcenter som planeras ligga på en yta där den östra ringvägen möter riksväg 9, och samtidigt övergår i den östra hamnnfarten.

Det genomgående nord-sydliga grönstråket i den västra delen av anläggningen är tänkt att fungera både som rast- och viloplats för dem som väntar på färjeavgångar samt som gång- och cykelstråk för stadsdelarna i övrigt

Truckcentret kommer att ha en stor betydelse för lastbilstrafiken som precis lämnat hamnområdet, enligt planförslaget och incheckningen och i planförslaget står det bland annat att "Truckscenter bör ingå i den gröna struktur som Trelleborgs kommun verkar för i denna del av staden. Utan att förbise de funktionella kraven som en Truckstop till hamnen kräver."

I planerna ingår även att det ska rymmas möjlighet för bränslepåfyllning liksom visst inköp av förtäring och platsen går att jämföra med den service en större rastplats vid en europaväg har. Faciliteterna kommer också erbjudas andra, till exempel de närboende och bilisterna utmed riksväg 9.

Samrådsmötet sker onsdagen den 13 juni klockan 18-20.30 i Parken i Trelleborg. Ingen anmälan krävs.

Under mötet presenteras förslaget till planprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Det informeras även om övriga delar i projektet Kuststad 2025. Deltagare får också möjlighet att, vid olika ämnesstationer, ställa frågor om planprogrammet och projektet.

Publicerad 08 June 2018 00:00

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag