Ingen lösning i sikte för parkeringen

SMYGEHUK.

Sedan förra året är det förbjudet att ställa upp husbilar och husvagnar på området norr om Köpmansmagasinet i Smygehuk. Trelleborgs kommun har försökt hitta en lösning men ger nu upp.

Av
John Nordh

Det var i fjol som länsstyrelsen beslutade att inte bevilja det undantag från strandskyddsbestämmelserna som har gällt i många år för den privatägda marken. Frågan gick vidare till mark- och miljööverdomstolen som valde att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed förblev förbudet gällande att använda marken för uppställning.

Enligt Trelleborgs kommun har husbilar och husvagnar fortsatt att stå uppställda på platsen. "Trelleborgs kommun arbetade intensivt med frågan, inte minst eftersom området drog till sig besökare som gav upphov till störningar av olika slag", skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Under våren har förhandlingar förts mellan den privata fastighetsägaren och Trelleborgs kommun. Avsikten från kommunen har varit att arrendera marken för att därmed kunna ansvara för ordning och skötsel. Parterna har dock inte kunnat komma överens och därmed har kommunen inget ansvar för hur marken används. Nu ger man upp försöken att få till en lösning på parkeringsproblemen på platsen.

– Det är beklagligt att vi inte kunnat komma till en lösning. Smygehuk är en av de stora turistmagneterna i Skåne och vi vill förstås att så många människor som möjligt ska kunna njuta av naturen och miljön här. Men vi som kommun kan bara ansvara för de områden vi har rådighet över, säger Fredrik Geijer, kommundirektör i Trelleborgs kommun, i ett pressmeddelande.

Trelleborgs kommun har också fört samtal med Trafikverket för att kunna använda mark väster om Smygehuk för parkering av personbilar. Marken där ägs av kyrkan som är villig att arrendera ut den. Men eftersom utfarten skulle ske till riksvägen har Trafikverket valt att säga nej.

Publicerad 21 June 2018 15:40