Kommunen tar krafttag mot jättelokan

TRELLEBORG.

Trelleborgs kommun tar ett krafttag för att bekämpa jättelokor. Med en ny e-tjänst ska det bli enklare för allmänheten att anmäla om de ser den giftiga växten.

Av
John Nordh

Jättelokan, som kan likna hundkäx men som är betydligt större, tar ofta över och dödar andra växter på den plats där den dyker upp. Den innehåller giftig växtsaft som i kombination med solljus kan orsaka brännblåsor och svullnad på huden.

Att upptäcka och bekämpa jättelokor kan vara svårt, men nu ska Trelleborgs kommun samla in information om var de finns.

Via en ny karttjänst som finns på kommunens hemsida kan allmänheten anmäla var i kommunen de har sett en jätteloka samt hur många de har sett.

Det är upp till varje markägare att bekämpa växten och tanken med e-tjänsten är att underlätta för markägare, men också för att privatpersoner ska kunna hålla koll på var växten finns.

I skrivande stund har tio observationer gjorts, bland annat i utkanten av i Albäcksskogen, Anderslöv, Smygehamn och Beddinge.

Jättelokan trivs i fuktiga områden längs vattendrag och på stränder men även på så kallade ruderatmarker, som exempelvis industriområden, banvallar och vid vägar.

Växten blir vanligtvis 2-3 meter hög men kan ibland nå upp till 4-5 meter.

Den blommar i Sverige uner juli-september och förökar sig med hjälp av frön. Varje jätteloka blommar endast en gång.

I jättelokans växtsaft finns så kallade furukumariner, ämnen som i kombination med solljus ger en kemisk reaktion. Får man saft på sig kan läkningen i värsta fall ta fler månader och exponeringen kan ge bestående förändringar på huden samt leda till förhöjd känslighet för UV-strålning under flera år.

Framför allt får, men även kor och hästar, betar gärna jätteloka och växten har ett högt fodervärde. På så sätt kan man dra nytta av lokorna under bekämpningen

Källa: Trelleborgs kommun

Publicerad 21 June 2018 06:00