Trelleborgs arbete med tillgänglighet bäst i Skåne

TRELLEBORG.

Trelleborgs kommuns arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är bäst i Skåne och fjärde bäst i hela landet. I alla fall enligt Humanas Tillgänglighetsbarometer 2018 som släpptes nyligen.

Av
John Nordh

Tillgänglighetsbarometern bygger på en kartläggning av hur landets kommuner arbetar med tillgänglighet. 251 av landets 290 kommuner har deltagit och svarat på frågor om sitt övergripande tillgänglighetsarbete, men även hur tillgängligheten ser ut exempelvis på idrottsanläggningar eller på kommunens hemsida. Bakom undersökningen står företaget Humana tillsammans med organisationen SPF Seniorerna.

Trelleborgs kommun rankas bäst i Skåne och fyra i hela Sverige.

– Det känns jättekul att Trelleborgs kommuns arbete med tillgänglighet rankas högt. Ett resultat av många engagerade medarbetare och nära arbete med föreningsrepresentanter, säger Christoffer Pettersson-Hernestig, hållbarhetsstrateg i Trelleborgs kommun.

En framgångsfaktor han nämnder är att kommunen samarbetar med olika funktions- och pensionärsföreningar inom den så kallade Tillgänglighetskommittén. I rådet sitter tjänstepersoner, politiker och föreningar som tillsammans behandlar tillgänglighetsfrågor.

– Det ger en direkt insyn i behov och var kommunen kan bli bättre gällande tillgänglighet, säger Christoffer Petterson-Hernestig.

Han berättar också att alla förvaltningar i kommunen arbetar med tillgänglighetsfrågor.

– Allt från att behandla tillgänglighet i översiktsplaner till att ställa krav i upphandlingar.

Intervjun med Christoffer Pettersson-Hernestig har gjorts via mejl.

Publicerad 26 June 2018 00:00