Studenterna Olga Friberg Jonsson, Simon Svanberg, Johan Sandberg från Trelleborg samt Mia Jakobsson, jobbar med projektet Make the flow!

Studenterna Olga Friberg Jonsson, Simon Svanberg, Johan Sandberg från Trelleborg samt Mia Jakobsson, jobbar med projektet Make the flow!

Lokalproducerade bindor ska få flickor i Kenya att gå i skolan

"När de har mens får de helt enkelt stanna hemma"

MALMÖ/TRELLEBORG.

Bristen på mensskydd gör att flickor i Kenya riskerar att missa stora delar av sin skolgång. Projektet Let it flow! samlar in pengar för att köpa en maskin som tillverkar biologiskt nedbrytbara bindor på plats. En lokal produktion innebär dessutom arbetstillfällen för tio kvinnor.

En grupp projektlednings-studenter på Malmö universitet arbetar med insamlingsprojektet Make the Flow! i samarbete med organisationen Dandelion Africa Sverige. Projektet, som startade 2017 av Carolina Sundberg, har som mål att öka flickors närvaro i skolan då de riskerar att missa minst 20 procent av sin skolgång på grund av menstruation för att det inte finns sanitetsskydd. Många slutar dessutom skolan.

– När de har mens får de helt enkelt stanna hemma, säger Eva Wiking, en av fem studenter i projektet.

Make the flow! samlar in pengar för att köpa in en maskin som tillverkar sanitetsskydd. Maskinen finns idag i Indien, men tanken är att den ska användas i Mogotio i Kenya. Inköp samt frakt kostar totalt 200 000 kronor och hittills har projektet fått in 20 000 kronor.

– Just nu samlar vi in pengar via swish på Facebook och Instagram men vi kommer också att jobba mot företag med olika slags samarbeten, säger Eva Wiking.

Som material till bindorna används cellolusafiber från växter. Tio skolor i Kenya är involverade i projektet, för bland annat distribution. Produktionen skapar dessutom arbetstillfällen för ett tiotal kvinnor.

– Maskinen kan producera cirka 3 000 bindor om dagen. Vi hoppas i slutändan att få ihop pengar för maskiner på fler ställen, säger Eva Wiking.

Fotnot. Mer information finns Facebook och på Instagram: @maketheflow

Publicerad 26 October 2018 11:45