Trelleborg är inne i en expansiv fas som liknar den som Umeå går igenom.

Trelleborg är inne i en expansiv fas som liknar den som Umeå går igenom. Foto: Mosphotos

Trelleborg tar inspiration av Umeå

Studiebesök ledde till ny kunskap i arbetet med stadsutvecklingen

TRELLEBORG.

För att få inspiration och ny kunskap i sitt stadsomvandlingsarbete vänder Trelleborg blickarna norrut. Nyligen var medarbetare från kommunen på plats i Umeå för att höra om stadens utvecklingsarbete.

Av
John Nordh

Hamnen ska flyttas och Kuststaden ska byggas, ringvägen är på gång och staden förtätas. Trelleborgs kommuns stadsomvandlingsplaner är de största i stadens historia, enligt Fredrik af Winklerfelt, tillväxtsamordnare.

För att inspireras i sitt utvecklingsarbete åkte medarbetare från Trelleborgs kommun nyligen till Umeå. Den norrländska staden är precis som Trelleborg inne i en expansiv fas och har som mål att växa från 128 000 invånare till 200 000 år 2050. Stadens utvecklingsresa har pågått i många år och därför anser Trelleborgs kommun att det finns mycket att lära av Umeå.

Enligt Fredrik af Winklerfelt har man tagit med sig mycket nyttig kunskap hem till Trelleborg. Bland annat har man fått rådet att det är viktigt att fullfölja antagna strategier och pågående projekt även om enskilda tjänstepersoner eller politisk styrning byts ut. En vision och gemensam berättelse för att skapa en samsyn om var staden är på väg är också väsentlig för att utvecklingen ska kunna ske.

– Medborgarna i en stad i förvandling kan stundtals uppleva det som jobbigt, till exempel när gator stängs av under en period. Därför är det viktigt med till exempel medborgardialoger och enkäter för att skapa en samsyn. I Umeå har man gjort digitala kartor över hur man har tänkt sig att det ska se ut och det har medborgarna upplevt som positivt, säger Fredrik af Winklerfelt.

Studiebesöket gjordes som en del av projektet Regional kärna som samfinansieras av Tillväxtverket.

Publicerad 07 November 2018 13:50