Mikael Rubin (M).

Mikael Rubin (M). Foto: Åsa Meierkord

Ny organisation väntar kommunen

Nya styret får genom förändringarna redan nu

TRELLEBORG.

Färre nämnder, färre politiker. Den nya organisationen i Trelleborgs kommun kommer med största sannolikhet att röstas igenom på kommunfullmäktigemötet den 26 november.

Omorganisationen har varit på gång under flera år och två förslag har tidigare utretts. När det nya styret presenterades efter valet, utlovade också Mikael Rubin (M), att det skulle ske förändring i den politiska organsisationen inom kort.

– Det bestämdes att det nya styret skulle sjösätta den nya organisationen. Vi moderater var inte nöjda med något av de två förslagen utan tog det bästa från båda och gjorde ett tredje förslag, berättar Mikael Rubin (M).

I kommunstyrelsen lade Socialdemokraterna, Söderslättspartiet, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna ned sina röster medan förslaget stöddes av Sverigedemokraterna. Om det går enligt planerna kan den nya organisationen träda i kraft vid årsskiftet.

– Viktigt att säga är att tjänstemannaorganisationen kommer att ha hela 2019 på sig att förändra och anpassa verksamheten, säger Mikael Rubin.

Kritik har redan riktats mot den nya nämndorganisationen. Bland annat mot att komvux kommer att ligga under arbetsmarknadsnämnden istället för bildningsnämnden. Mikael Rubin hade nyligen ett möte med alla förvaltningschefer och den nya nämndstrukturen ligger fast, men det kan komma att bli en del mindre justeringar när det gäller vem som sitter var.

– Det är möjligt att en del personal från bildningsnämnden får följa med till arbetsmarknadsnämnden. När man gör en stor omorganisering men det är klart att alla inte kan bli nöjda. Tanken är inte att vi någon ska sägas upp. Tanken att vi ska bli mer effektiva och få en bättre organisation, och det kommer vi att få, säger Mikael Rubin.

En del av förändringarna:

Antalet nämnder minskas från nio till sex. Men kommunstyrelsen får fler politiker, från nuvarande 13 till 15. I de sex nämnderna kommer antalet politiker att framöver vara sju mot dagens elva.

Kommunstyrelsen förstärks med fastighetsportföljen, upphandling och inköp, IT och digitalisering, mark och exploatering samt säkerhet och beredskap.

Kulturnämnden och fritidsnämnden slås ihop.

SFI och Komvux överförs till arbetsmarknadsnämnden.

Servicenämnden utgår och bildar tillsammans med tekniska nämnden en teknisk servicenämnd.

Överförmyndarnämnden utgår och Överförmyndaren sorteras in direkt under kommunfullmäktige.

Nämndernas arbetsutskott ersätts av presidier förutom i kommunstyrelsen.

Områdena VA, avfall och återvinning samt elnät föreslås utvärderas för drift i extern regi, eventuellt i bolagsform.

En projekt- och utvecklingsavdelning bildas där hållbar utveckling och trygghet ska ingå.

Samhällsbyggnadsnämnden får ta hand om trafikplanering från tekniska nämnden.

Publicerad 16 November 2018 13:07