Redan under våren 2019 kan den delen av Sydkustleden som ska gå genom Vellinge kommun vara skyltad.

Redan under våren 2019 kan den delen av Sydkustleden som ska gå genom Vellinge kommun vara skyltad. Illustration: Vellinge kommun

Klart för nationell cykelled genom Vellinge

Sydkustleden drar också cykelturism till Trelleborg

VELLINGE/TRELLEBORG.

Snart kommer cyklister från när och fjärran att kunna trampa på en nationell cykelled genom Vellinge, ner till Näset och vidare i Skåne. Under våren räknar man med kunna märka ut och skylta Sydkustleden. Om allt går som planerat är det byggstart 2021 för ny gång- och cykelväg från Höllviken längs Trelleborgsvägen mot Trelleborg.

Region Skåne har initierat projektet Sydkustleden som handlar om att skapa en ny nationell cykelled mellan Helsingborg och Simrishamn utmed den skånska kusten.

Trafikverket godkände sträckningen för Sydkustleden som nationell cykelled under våren 2018 och kommunen har sedan hösten 2017 jobbat med att få till nödvändiga avtal med markägare för att säkerställa cykelleden och sätta upp skyltar. Cykelleden kommer att gå genom Vellinge kommun på både statliga, kommunala och enskilda vägar.

Till en början tyckte inte Trafikverket att sträckan inte skulle dras med omväg Näset.

– Men det var viktigt för oss. Det är en väldigt vacker cykeltur ner till Näset via gamla banvallen , ljungheden och skogen och vidare. Att få ut sträckningen dit var viktigt med tanke på turismen, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nu planeras cykelleden att gå ner vid Skanörs hamn och sedan längs havet till golfklubben där man får svänga upp igen.

– Så småningom kommer det också gå att cykla till fyren och svänga upp vid golfbanan där istället, , säger Carina Wutzler (M).

I Hököpinge kommer sträckningen att flyttas när utbyggnaden är färdig och det blir också en annan sträckning i Falsterbo när Strandbadsvägen har fått cykelbana.

Planerna för en ny gång- och cykelväg från Höllviken längs havet och Trelleborgsvägen mot Trelleborg, börjar också bli mer och mer konkreta. Om allt går vägen blir det byggstart år 2021.

– Vellinge är med och medfinaniserar och har avsatt en miljon 2020 och fem miljoner 2021, säger Carina Wutzler.

Publicerad 19 November 2018 00:00