Beslut om ny politisk organisation väntar i kväll.

Beslut om ny politisk organisation väntar i kväll. Foto: John Nordh

Många val för kommunfullmäktige i kväll

Ny organisation och budget bland ärendena

TRELLEBORG.

I kväll den 26 november, samlas kommunfullmäktige för en förmodligen ganska långt möte. Bland annat väntas den nya organistionen klubbas.

Det nya kommunfullmäktige har redan tillträtt medan resten av den politiska organisationen byter besättning vid årsskiftet. Många ärenden handlar om val till nämnder och styrelse för den mandatperiod som börjar efter nyår.

Förslaget till ny organisation ska beslutas under kvällens möte. Bland övriga ärenden finns budget för de kommande åren samt åtgärder för att få en budget i balans. Även delårsrapport två ska beslutas, liksom projektplan och budget för Västra Sjöstaden.

Bland övriga ärenden finns policy för kontinuitet, begäran om drift och investeringsmedel till Hälsohuset, anslag till Högalids förskola samt detaljplan och exploateringsavtal för Lilla Beddinge 21:3 och 35:2.

Mötet äger rum i Parken med start klockan 18. Det är öppet för allmänheten och kan också följas via närradio och webbsändning.

Publicerad 26 November 2018 11:20